Đề Xuất 5/2023 # Bài 60: Điều Răn Ix. Giữ Tư Tưởng Trong Sạch # Top 13 Like | Ngubao.com

Đề Xuất 5/2023 # Bài 60: Điều Răn Ix. Giữ Tư Tưởng Trong Sạch # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài 60: Điều Răn Ix. Giữ Tư Tưởng Trong Sạch mới nhất trên website Ngubao.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28).

1. H. Điều răn thứ chín dạy ta sự gì?

T. Điều răn thứ chín dạy ta phải sống trong sạch từ trong tư tưởng và chống lại những ham muốn xác thịt nghịch đức trong sạch.

2. H. Tại sao phải giữ sự trong sạch trong tâm hồn?

T. Vì tư tưởng và lòng trí trong sạch giúp ta dễ dàng nhìn mọi sự vật ở đời này theo tinh thần của Thiên Chúa, đồng thời là điều kiện giúp ta chiêm ngắm Thiên Chúa mai sau.

3. H. Muốn giữ tâm hồn trong sạch ta phải làm gì?

T. Ta phải giữ những việc này:

Một là chuyên chăm cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích và trông cậy và ơn Chúa,

Hai là sáng suốt làm chủ ngũ quan và trí tưởng tượng,

Ba là sống đoan trang trong ăn mặc, nói năng, cư xử với người khác và xa lánh dịp tội,

Bốn là năng đọc Lời Chúa và sách báo lành mạnh.

4. H. Khi có những hình ảnh, tư tưởng dâm ô trong tâm trí, ta phải làm gì?

T. Ta phải mau mắn loai bỏ và tránh dịp tội, đồng thời cầu xin Chúa và Đức Mẹ giúp ta thắng vượt cám dỗ.

Chia sẻ kinh nghiệm sống đạo:

2) Thánh Yoan phân biệt 3 loại ham muốn là dục vọng: a) Dục vọng của xác thịt / b) Dục vọng đôi mắt / c) Lối sống kiêu kỳ.

3) Dục vọng là ham muốn của giác quan đi ngược lại với hoạt động của lý trí con người / Thánh Phaolô cho đó là sự nổi loạn của xác thịt chống lại tinh thần / Dục vọng phát xuất từ sự bất tuân của Nguyên tổ / là tội đầu tiên nó làm nổi loạn năng lực luân lý của con người / mặc dù nó chưa phải là tội / nhưng nó luôn hướng con người đến chỗ phạm tội.

4) Con người là một hữu thể phức tạp, nó phối hợp giữa tinh thần và thể xác nên trong con người luôn có sẵn một sự căng thẳng, là có sẵn một cuộc chiến giữa 2 khuynh hướng: tinh thần và thể xác / Cuộc chiến đó là di sản của tội, cũng vừa là hậu quả, cũng vừa là bằng chứng của tội.

5) Chúng ta không nên khinh thường và kết án thân xác / bởi vì thân xác cùng với hồn thiêng liêng tạo nên đầy đủ bản tính và nhân cách của con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng.

6) Thói quen tốt hay xấu là những thói quen bền vững nếu xét về mặt luân lý / Đây là kết quả của sự vâng phục hay chống đối / Đối với hành động cứu độ của Chúa Thánh Thần/ vì vậy nếu Chúa sống nhờ Thần Khí, thì chúng ta cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước.

7) Trái tim là nơi hình thành nhân cách luân lý . “Tự lòng phát xuất ra ý định gian tà, giết người, ngoại tình, tà dâm” (Mt 15, 19) / Muốn chiến đấu chống lại dục vọng xấu xa của xác thịt, ta cần phải thanh tẩy trái tim và thực thi đức tiến độ.

8) Muốn chiến đấu với dục tình, đòi hỏi phải luyện tập đức trong sạch / Muốn có đức trong sạch đòi hỏi phải có sự nết na / Đây là phần không thể thiếu của đức tiết độ / Sự nết na đòi hỏi phải từ chối phô bày những gì phải giữ kín / của để hớ hênh gợi lòng tham.

9) Sự nết na sẽ hướng cái nhìn và cử chỉ của người khác sao cho phù hợp với phẩm giá con người / Sự nết na cũng bảo vệ tình yêu của họ / nó mời gọi sự nhẫn nại và điều độ trong quan hệ yêu đương / Sự nết na chính là sự đoan trang / sự nết na là sự thận trọng trong việc lựa chọn y phục và ngăn cản những cái nhìn tò mò thiếu lành mạnh.

 

Đúc kết: Đức Mẹ đã quyết giữ đức đồng trinh cho dù Sứ thần đã đưa ra một chức vị cao trọng đó là Mẹ Thiên Chúa / Mẹ đã không ngần ngại trả lời Sứ thần: việc ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam? Mẹ chỉ đồng ý khi biết chắc là Mẹ thụ thai bởi phép Chúa Thánh Linh, do đó đức đồng trinh của Mẹ không hề bị sứt mẻ / Lúc đó Mẹ mới đồng ý “xin vâng” / (Sứ thần đã bị một phen hú vía.)

Chúng ta hãy noi gương Mẹ, sống trong sạch để được nhìn thấy tôn nhan Chúa / Nhất là không bao giờ làm cớ cho kẻ khác phạm tội.           (ăn mặc khêu gợi ,nói năng ẻo lả ,liếc mắt đưa tình )

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng, Chỉnh Đốn Đảng, Làm Cho Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh

Trong bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương (ngày 11-5-1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “Vì điều kiện khó khăn, mà số đông cán bộ và đảng viên chưa được huấn luyện hẳn hoi cho nên tư tưởng và trình độ chính trị còn thấp kém và lệch lạc. Điều đó tỏ rõ ra ở mỗi khuyết điểm như: không nắm vững chính sách trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh; không phân biệt rõ ràng bạn và địch, bệnh quan liêu, công thần và nạn tham ô hủ hóa khá nặng, v.v…”(1) . Từ đó, có thể thấy xây dựng Đảng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng, ngày một tiến bộ hơn, trở thành người cách mạng chân chính.

Trong , Người cũng đề ra những yêu cầu cơ bản về đạo đức của cán bộ, đảng viên và yêu cầu xuất phát từ bản chất cách mạng của Đảng, từ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân: .

Ngày nay, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn, đồng thời đang phải đối mặt với không ít khó khăn, nguy cơ, thách thức. Trong đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong Đảng, bộ máy Nhà nước vẫn đang diễn ra với nhiều mánh khóe tinh vi, gây nhức nhối trong xã hội, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ . Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn làm mất lòng tin của nhân dân đối với đường lối đổi mới của Đảng, đe dọa thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ nhiều năm nay, Trung ương Đảng đã nhận thấy rõ những vấn Hội nghị Trung ương 4, khóa XIban hành Nghị quyết đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là một vấn đề then chốt đảm bảo nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nếu không, Đảng sẽ không thể đáp ứng được sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó. một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; iếp đến Hội nghị Trung ương 4, khóa XII tiếp tục ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nhằm lập lại kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Mở đầu tác phẩm Trước hết, xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận và tổ chức; lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. “Đường cách mệnh” , Hồ Chí Minh đã đưa luận điểm nổi tiếng của V. Lê-nin: . Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10-1947), Người viết: . Như vậy, khẳng định Cách mạng Việt Nam “trước hết phải có Đảng cách mệnh” , Người còn muốn nhắc đến một điều đặc biệt quan trọng: dẫn đường cho mọi hoạt động của cách mạng đều cần thiết phải có một học thuyết, một chủ nghĩa cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: . Người chỉ rõ: . Nhưng, Người cũng phát hiện ra rằng .

Có chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, soi đường, dẫn lối, Đảng đã đạt được những mục tiêu nhất định, đã lãnh đạo được giai cấp công nhân thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình, đưa dân tộc ta vượt qua những khó khăn, thử thách của lịch sử, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu “Đảng áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp Mác – Lê–nin mà giải quyết các vấn đề thực tế của cách mạng Việt Nam… không phải chỉ học thuộc lòng vài bộ sách của Mác – Lê–nin mà làm được như vậy. Đảng phải có tinh thần khoa học và tinh thần cách mạng rất cao, phải hiểu rõ lịch sử xã hội, phải quyết tâm phấn đấu cho giai cấp và nhân dân, phải tin tưởng vào lực lượng và sáng kiến của quần chúng” . Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao năng lực về lý luận để vận dụng vào thực tiễn cách mạng chứ không phải ”

: Theo Hồ Chí Minh, thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Nguyên tắc tập trung, dân chủ “Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung. Nghĩa là: .. Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương. Trong Đảng, bất kỳ cấp trên hoặc cấp dưới, đảng viên cũ hoặc đảng viên mới, đều nhất định phải giữ kỷ luật của giai cấp vô sản . Đây là nguyên tắc rường cột, quan trọng nhất để xây dựng Đảng chặt chẽ, vững chắc, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích về tập thể lãnh đạo, về cá nhân phụ trách: “Việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho một người hoặc một nhóm ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy. Nếu không có cá nhân phụ trách thì sẽ sinh cái tệ người này ủy cho người kia, người kia ủy cho người nọ, kết quả là không ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng không xong”

Theo Bác, tự phê bình và phê bình phải tiến hành thường xuyên như người ta rửa mặt hằng ngày; phải thẳng thắn, trung thực, Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng: Theo Người, muốn đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, tu dưỡng đạo đức cách mạng, “không đặt điều” , “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và các biểu hiện tiêu cực khác, phải yêu thương lẫn nhau, “sống có tình, có nghĩa” . “không thêm bớt” , không che giấu,. Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”. Người cũng yêu cầu: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau T hực hiện nguyên tắc này trong công tác xây dựng Đảng phải chú ý khắc phục những biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, đồng thời phải chống lại tình trạng dựa dẫm tập thể, không dám quyết đoán và chịu trách nhiệm. Về nguyên tắc tự phê bình và phê bình Người chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ rõ: xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Cán bộ là những người vừa xây dựng nên chính sách vừa đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành, đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt ra chính sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng đặt ra. Vì vậy, cán bộ chính là “cái gốc của mọi công việc”. Đảng phải coi xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài là “công việc gốc” của Đảng . Trên thực tế, ở đâu có cán bộ tốt thì ở đó có phong trào tốt và ngược lại thì phong trào sẽ yếu và đi xuống, thậm chí là tạo nên nhiều hệ lụy cho cách mạng.

“Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung” .

, Theo Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau, gắn kết với nhau vì mục tiêu đem lại cho Đảng một chất lượng mới, một tầm cao mới để Đảng luôn tồn tại với tư cách người lãnh đạo cách mạng, luôn phát triển với tư cách Đảng cầm quyền. Do vậy, với Người,. Trên thực tế, ở đâu, mViệc sử dụng, cất nhắc cán bộ, cũng được Người hết sức qua tâm. Đó là việc xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng xem “hường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng. xây dựng và chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ then chốt, mang tầm chiến lược, mà còn là công việc thường xuyên của Đảng trong vai trò lãnh đạo cách mạng, bởi “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” uốn hoàn thành tốt mọi việc, thì ở đó, tổ chức của Đảng phải trong sạch, vững mạnh, toàn thể cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Muốn vậy, phải tổ chức cấp cấp uỷ thật tốt, vừa giáo dục, vừa phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục cán bộ, đảng viên làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Chỉ có như vây, Đảng mới được củng cố cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức . người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không”, “người ấy xứng với công việc gì”, “có đủ dức tài không”?. Nếu không, sẽ “không khỏi đem người bô bô la la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại”. Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ được thể hiện rất rõ, thể hiện tính cách mạng, soi đường trong công tác cán bộ của Đảng ta.

Trong giai đoạn cách mạng mới, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, dân tộc ta cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam càng phải được khẳng định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần được nâng cao hơn bao giờ hết để ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc giao phó. Đảng cần xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, trong đó, quán triệt, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẽ góp phần làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền./.

Thượng tướng, Viện sĩ, TS. Nguyễn Huy Hiệu Nguyên UVTW Đảng, nguyên UVTV Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Làm Thế Nào Để Giữ Chồng: Tư Tưởng Đang Giết Chết Hạnh Phúc Thực Sự Của Phụ Nữ

Đạo diễn Lê Hoàng nổi tiếng là một người có nhiều phát ngôn cực sốc, khiến dư luận chú ý. Mới đây trên trang cá nhân, anh bất ngờ chia sẻ bài viết khá dài đề cập đến chuyện giữ chồng thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Theo đạo diễn Lê Hoàng: ” Con gái Việt Nam, đàn bà Việt Nam, phụ nữ Việt Nam sẽ đời đời, sẽ cả trăm năm, cả ngàn năm không bao giờ, không khi nào ngóc đầu lên nổi nếu trong đầu còn vấn vương, còn trăn trở các ý nghĩ phải “giữ chồng”.

Xin lỗi, chồng là cái chết toi gì mà quý thế? Không có chồng mình không phải là người à? Nó không giữ mình thì thôi, mình giữ nó làm cái khỉ mốc gì?”.

Anh cũng bày tỏ quan điểm rằng, nếu như người đàn ông kiệt xuất, cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ tài năng đặc biệt, hoặc vô cùng giàu có, mọi người phụ nữ có được họ thì phải tìm cách giữ chặt lấy cũng là “phải đạo, cũng nghe được”. Nhưng phần lớn đàn ông còn lại hầu như không có gì đáng quý thực sự. Đa số họ có “vẻ ngoài thì tầm thường, học thức thì lơ mơ, đạo đức thì lem nhem, kiếm tiền thì èo uột, quần áo thì xốc xếch, bụng thì to, má thì mỡ”. Những người đàn ông như vậy, đạo diễn Lê Hoàng thắc mắc không hiểu vì sao phụ nữ vẫn phải lo lắng tìm cách giữ.

Đạo diễn cũng giải thích rằng, anh không cổ vũ để phụ nữ coi thường đàn ông, nhưng tư tưởng phải làm mọi cách, học các phương thức để giữ chồng thì không hợp lý bởi nó đi ngược với xu thế toàn cầu. Anh dẫn chứng: “Ở rất nhiều quốc gia hiện nay, ngay tại Châu Á này thôi, xin nhắc lại là lấy được vợ, sau đó giữ được vợ khó vô cùng. Đã, đang và sẽ có hàng trăm triệu đàn ông phải trơ mỏ… ra để sống độc thân, có muốn kết hôn với Thị Nở cũng không còn cơ hội”.

Trong thời đại ngày nay, giá trị của phụ nữ đôi khi còn cao hơn đàn ông bởi đã có sự chênh lệch giới tính rất lớn trong xã hội. Ngày nay, phụ nữ hoàn toàn có thể tự làm chủ cuộc sống và hạnh phúc của mình. Nhiều người chọn cách sống độc thân, độc lập và họ hài lòng với điều đó. Đàn ông nếu vẫn cứ coi bản thân là hơn người, có quyền chọn vợ thì càng có nguy cơ “ế”.

Vậy tại sao mà nhiều phụ nữ vẫn giữ tư tưởng nhất định phải lấy chồng, phải giữ chồng? Có lẽ bởi họ đã quen với ý định “lấy chồng để cho nó nuôi, vì thế phải giữ nó”, đạo diễn Lê Hoàng nhận định.

Thực tế cho thấy, phụ nữ Nhật Bản khi lấy chồng cũng ở nhà trông con, để chồng nuôi. Bởi ở đất nước mà cuộc sống luôn vô cùng bận rộn, hối hả như Nhật Bản, việc lấy vợ rất khó. Đàn ông Nhật là lao động chính trong gia đình, nhưng tiền lương hàng tháng lại tự động được chuyển vào tài khoản của vợ, họ mới là người phải giữ vợ.

Lý giải một cách rất hợp lý, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, kiểu phụ nữ mà đàn ông “sợ” nhất là những người không cần tiền, không cần những thứ hấp dẫn do tiền tạo ra như quà cáp, du lịch, nhà xe… Đa số đàn ông sử dụng tiền trực tiếp hoặc gián tiếp để bộc lộ tình cảm. Vì thế trước một cô gái không cần tiền, một cô gái có trí tuệ, họ đương nhiên sẽ bối rối.

Một người đàn ông đủ thứ trung bình mà có thể lấy được một cô vợ dịu dàng, dễ thương, mềm mại, nhẹ nhõm, trong sáng thì quả thật là một sự may mắn lớn. Vì thế, phụ nữ không cần phải lo giữ chồng. Người cần phải lo lắng chính là những ông chồng kia.

Tư tưởng giữ chồng đã ăn mòn vào lối sống của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Điều đó khiến nhiều phụ nữ tự bó buộc bản thân vào cuộc sống tù túng, luôn lo lắng chuyện giữ người đàn ông bên cạnh. Đó quả là một điều “kỳ quái”.

Thay vào đó, đạo diễn Lê Hoàng gợi ý rằng, tất cả phụ nữ đều nên chú ý chăm sóc bản thân, lo học hành, tự làm bản thân hạnh phúc… Hễ chồng tệ bạc, các chị em hãy ly dị, chia con cho chồng nuôi, yêu cầu chồng nộp tiền cấp dưỡng hàng tháng cho con. Cứ như vậy thì phe đàn ông sẽ chẳng còn thể lên mặt hơn được.

Vị đạo diễn cũng dẫn chứng bộ phim đang làm mưa làm gió trên thế giới “Con nhà siêu giàu châu Á” để làm bằng chứng: “Có một bộ phim đang làm mưa làm gió trên thế giới với tựa đề “Con nhà siêu giàu Châu Á”. Cuối phim anh trai tỷ phú phải quỳ trước cô giáo sư vì cô ấy cóc quan tâm, cóc cần đến tiền của anh, cả thế giới đang coi đấy, các bà có coi không?”.

Dù là phụ nữ hay đàn ông, chỉ cần đánh giá đúng giá trị của bản thân, tự tin với chính mình thì không cần phải lệ thuộc vào bất kỳ ai. Phụ nữ cũng vậy, càng khư khư tư tưởng “giữ chồng” thì hôn nhân càng mong manh, dễ đổ vỡ bấy nhiêu. Trong cuộc sống này, có nhiều thứ càng cố gắng giữ chặt thì càng dễ rời xa. Ngược lại, luôn tự tin, chăm sóc tốt bản thân, thứ gọi là hạnh phúc tự khắc sẽ tìm đến bạn.

Trong cuộc sống hôn nhân, nếu không có sự chia sẻ cũng như coi trọng giá trị của đôi bên thì sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc, chỉ một bên cố gắng là chưa đủ. Bởi thế, phụ nữ không cần bỏ quá nhiều thời gian, tâm tư ra để lo giữ chông, hãy dành thời gian cho bản thân, hiểu rõ và nâng cao giá trị của chính mình. Chồng không giữ mình thì mình cũng không việc gì phải giữ chồng, đạo diễn Lê Hoàng một lần nữa nhấn mạnh.

Thực Đơn Lý Tưởng Cho Mẹ Bầu Giữ Dáng

Mẹ bầu ăn gì để không tăng cân mà vẫn bổ dưỡng?

Chủ đề bà bầu kiêng ăn gì để không bị béo luôn được các chị em chuẩn bị làm mẹ quan tâm, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ. Vì phụ nữ mang thai luôn cảm thấy đói nhanh hơn bình thường, thực đơn đa dạng mỗi ngày vừa giúp mẹ kiểm soát cân nặng, vừa hấp thụ đủ dưỡng chất cần thiết cho cả hai mẹ con.

Gợi ý cho mẹ lựa chọn nguyên liệu tối ưu:

Trái cây và rau xanh:

– Mẹ bầu cần ăn nhiều trái cây và rau xanh bởi vì chúng cung cấp lượng lớn vitamin và khoáng chất cũng như chất xơ giúp tiêu hoá và ngăn ngừa táo bón. Mỗi ngày nên ít nhất 5 phần trái cây và rau xanh được bổ sung vào chế độ ăn cho bà bầu, có thể là tươi, đông lạnh, đóng hộp, sấy khô hoặc nước ép. Và luôn luôn rửa sạch trái cây và rau xanh trước khi sử dụng.

– Riêng với rau xanh có thể nấu, hoặc ăn sống (nhưng phải rửa sạch) để có thể sử dụng hết các chất dinh dưỡng.

Các thực phẩm giàu tinh bột

– Nguồn cung cấp vitamin và chất xơ và không chứa nhiều calo, hiện  diện trong bánh mì, khoai tây, ngũ cốc ăn sáng, khoai lang, bột ngũ cốc, yến mạch. Những thực phẩm này rất tốt cho sức khoẻ mẹ bầu.

Sữa trong hành trình mang thai

– Những món ngon từ sữa như: sữa, pho mát và sữa chua rất quan trọng trong giai đoạn mang thai, vì đây là  nguồn cung cấp canxi và các chất dinh dưỡng cho con yêu.

– Đặc biệt, khi lựa chọn sản phẩm có hàm lượng chất béo thấp như: sữa tách kem, sữa chua ít béo, mỗi ngày các mẹ bầu có thể sử dụng 2 đến 3 khẩu phần sữa.

– Sữa công thức dành riêng cho mẹ bầu cũng rất quan trọng vì nó cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của mẹ cũng như đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi, chỉ với 2-3 ly một ngày trong suốt thai kỳ.

Mẹ bầu có cần kiêng hẳn đường và chất béo?

Nhằm phòng tránh các nguy cơ tăng cân hoặc sâu răng, mẹ bầu chỉ nên ăn một lượng nhỏ những thực phẩm có hàm lượng đường và chất béo cao như: bơ, chocolate, dầu xào, nước sốt salad, bánh ngọt, nước uống có ga…

Tiêu thụ nhiều lượng chất béo bão hòa có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, dẫn dến sự phát triển bệnh tim. Các thực phẩm nhiều chất béo bão hòa gồm có:

• Mỡ động vật

• Thịt qua chế biến, như là xúc xích hay bánh nhân thịt

• Bơ, mỡ, phomat…

• Kem tươi, kem…

• Bánh ngọt, bánh kem, bánh quy…

Tuy nhiên, một giải pháp cho mẹ bầu hảo ngọt đó là dùng đường ăn kiêng và cố gắng thay thế những thực phẩm có chất béo bão hoà bằng chất béo không bão hòa như omega-3 (có nhiều trong cá hồi, các loại hạt, các loại đậu, dầu hướng dương và dầu ô-liu…) để đảm bảo chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài 60: Điều Răn Ix. Giữ Tư Tưởng Trong Sạch trên website Ngubao.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!