Đề Xuất 6/2023 # Lập Trình Java Trong 4 Tuần # Top 9 Like | Ngubao.com

Đề Xuất 6/2023 # Lập Trình Java Trong 4 Tuần # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Lập Trình Java Trong 4 Tuần mới nhất trên website Ngubao.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java

0:08:43

Bài 2: Các công cụ lập trình với Java

0:04:02

Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java

0:07:52

Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line

0:10:41

Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse

0:24:52

Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java

Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình

0:12:34

Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java

0:09:59

Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java

0:10:02

Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java

0:09:15

Bài 11: Khai báo biến trong Java

0:10:58

Bài 12: Các phép toán trong Java

0:26:25

Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner

0:09:48

Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi

0:15:09

Bài 15: Cấu trúc switch

0:16:50

Bài 16: Vòng lặp while

0:12:39

Bài 17: Vòng lặp do..while

0:09:15

Bài 18: Vòng lặp for

0:14:27

Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

0:10:06

Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2

0:11:05

Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học

0:08:58

Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học

0:28:03

Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1

0:03:51

Phần 3: Xử lý lỗi trong Java

Bài 24: Khái niệm về biệt lệ

0:16:03

Bài 25: Cách sử dụng try … catch

0:13:21

Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally

0:05:06

Bài 27: Ý nghĩa của throw

0:05:11

Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug

0:16:19

Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android

Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số

0:10:17

Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng

0:18:02

Bài 31: Thư viện toán học

0:08:35

Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

0:19:06

Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi

0:16:31

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java

Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java

0:08:52

Bài 35: Hàm tìm chuỗi

0:15:34

Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi

0:06:13

Bài 37: Hàm đổi chuỗi

0:06:23

Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa

0:10:01

Bài 39: Hàm so sánh chuỗi

0:07:42

Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi

0:07:39

Bài 41: Cách tách chuỗi

0:08:49

Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa – thường

0:08:21

Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát

0:07:29

Bài 44: Bài tập rèn luyện 5

0:13:12

Bài 45: Bài tập rèn luyện 6

0:12:31

Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2

0:03:38

Phần 6: Xử lý mảng trong Java

Bài 47: Khái niệm về mảng

0:05:13

Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng

0:09:40

Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng

0:15:37

Bài 50: Tìm kiếm trên mảng

0:15:56

Bài 51: Sắp xếp mảng

0:13:11

Bài 52: Các hạn chế của mảng

0:13:47

Bài 53: Bài tập rèn luyện 7

0:23:33

Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3

0:04:23

Phần 7: Xử lý Collection trong Java

Bài 55: Lý do sử dụng collection

0:03:39

Bài 56: Cách sử dụng ArrayList

0:18:49

Bài 57: Cách sử dụng HashMap

0:17:13

Bài 58: Bài tập rèn luyện 8

0:17:17

Bài 59: Bài tập rèn luyện 9

0:17:40

Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4

0:02:34

Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java

Bài 61: Các khái niệm về OOP

0:18:59

Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp

0:37:56

Bài 63: Các loại phương thức

0:13:48

Bài 64: Overloading method

0:28:07

Bài 65: Tham chiếu this

0:10:33

Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động

0:17:43

Bài 67: các thành phần static

0:10:00

Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa

0:06:33

Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class

0:20:39

Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface

0:11:34

Bài 71: Overriding Method

0:10:24

Bài 72: Tính đa hình

0:17:41

Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn

0:13:07

Bài 74: Sử dụng enum trong Java

0:13:42

Bài 75: Bài tập rèn luyện 10

0:13:44

Bài 76: Bài tập rèn luyện 11

0:21:24

Bài 77: Bài tập rèn luyện 12

0:14:39

Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5

0:05:13

Phần 9: Xử lý tập tin trong Java

Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin

0:05:05

Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile

0:18:45

Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File

0:16:13

Bài 82: Bài tập rèn luyện 13

0:24:45

Bài 83: Bài tập rèn luyện 14

0:14:11

Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6

0:03:57

Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java

Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động

0:06:30

Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread

0:08:03

Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable

0:08:32

Bài 88: Bài tập rèn luyện 15

0:03:40

Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện

0:03:42

Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần

Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

0:26:53

Cách Tốt Nhất Học Lập Trình Java

Lập trình và phát triển phần mềm đã trở thành một phần vô cùng quan trọng của thế giới hiện đại. Không có lập trình viên, hầu hết các công nghệ hiện đại sẽ không tồn tại như chúng ta đã biết đến. Lập trình viên thực sự là người cần thiết cho cuộc sống và Java là một trong những ngôn ngữ lập trình linh hoạt và phổ biến nhất trên thế giới. Trên thực tế, hầu hết các ứng dụng trên điện thoại thông minh (nếu đang sử dụng Android) có thể được xây dựng trên Java. Điều này đã dẫn đến nhu cầu rất lớn về các lập trình viên Java và sự gia tăng xu hướng tìm kiếm cách tốt nhất để học lập trình Java.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá Java là gì, nó được sử dụng như thế nào, tại sao nó được sử dụng và lý do gì mà bạn nên tìm hiểu nó. Chúng ta sẽ cùng xem cách nào là tốt nhất để học lập trình Java, tìm hiểu một số tài liệu học Java chính hữu ích dành cho người mới bắt đầu và cách tốt nhất để học lập trình Java.

Java là gì?

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Nó là một ngôn ngữ cấp thấp có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng, nhưng lại đi kèm với nhiều tính năng của các ngôn ngữ cấp cao. Một loạt các lập trình viên sử dụng Java cho tất cả các loại khác nhau như tạo ứng dụng, lập trình trang web back-end và phát triển trò chơi.

Khi so sánh với các ngôn ngữ lập trình khác, Java có một loạt các tính năng nổi trội như:

Không phụ thuộc vào nền tảng. Điều này có nghĩa là, không giống như hầu hết các ngôn ngữ khác, Java có thể được sử dụng trên hầu hết mọi nền tảng hoặc hệ điều hành. Đây là một trong những lý do tại sao nó trở nên phổ biến trong thế giới lập trình. Vậy cách tốt nhất để học lập trình Java sẽ phụ thuộc vào những gì bạn muốn sử dụng từ nó.

Ngôn ngữ đọc như tiếng Anh. Điều này làm cho Java cực kỳ dễ theo dõi và trở nên tuyệt vời cho người mới bắt đầu học. Rất nhiều ngôn ngữ cũ khác – như C hoặc Perl – có cú pháp khá khó mà không dễ theo dõi. Còn đối với Java thì ngược lại.

Java là ngôn ngữ cực kỳ hữu dụng. Mặc dù bản thân Java khá đơn giản và dễ học, nhưng lại có rất nhiều biến và tính năng khác nhau có thể truy cập thông qua các thư viện và chương trình như Java API.

Không chỉ linh hoạt, phổ biến và dễ sử dụng, học lập trình Java còn có rất nhiều cách khác nhau. Bạn có thể học từ các khóa học Java trực tuyến, từ sách giáo khoa cho đến các ứng dụng di động và còn nhiều hơn nữa ở phần sau của bài viết này.

Ngoài ra, nghe thì có thể thấy sự tương tự, nhưng đừng nhầm lẫn Java với JavaScript, bởi vì Java yêu cầu các trình plug-ins để hoạt động, trong khi JavaScript có thể được đọc bởi các trình duyệt mà không cần plug-ins.

Java được sử dụng để làm gì?

Như vậy, chúng ta đã nói về tầm quan trọng của lập trình và Java là gì, bây giờ hãy xem xét kỹ hơn các trường hợp sử dụng của nó. Như đã nói ở trên, Java là một ngôn ngữ cực kỳ linh hoạt, được sử dụng cho rất nhiều nhiệm vụ. Một số trường hợp được sử dụng phổ biến, tuy nhiên cũng có những trường hợp sử dụng cực kỳ chuyên biệt.

Người ta ước tính rằng hơn 3 tỷ thiết bị đã sử dụng Java vào cuối năm 2017. Hầu như mọi công ty lớn đều sử dụng nó vào nhiều nhiệm vụ khác nhau, điều này dẫn đến nhu cầu rất lớn đối với các nhà phát triển. Với ý nghĩ đó, chúng ta hãy xem một số trường hợp Java được sử dụng vào các nhiệm vụ như thế nào:

Mặc dù có nhiều nhóm phát triển ứng dụng Android đang bắt đầu sử dụng một số ngôn ngữ khác nhưng Java vẫn có mức độ sử dụng rất cao.Trong quá khứ, Java dường như được sử dụng duy nhất trong phát triển ứng dụng Android. Điều này có nghĩa là Java có nhu cầu rất lớn đối với các nhà phát triển trong lĩnh vực này.

Java cũng được sử dụng trong nhiều ngành khoa học để tạo ra các chương trình và ứng dụng phân tích dữ liệu. Mặc dù không quá phổ biến về điều này như Python, nhưng nó vẫn đáng chú ý.

Nếu đã từng say mê giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu hoặc giao dịch ngoại hối, bạn có thể đã nghe nói về các bot giao dịch. Đây là những chương trình tự động giao dịch với tần suất cao, cho phép xây dựng lợi nhuận khá tốt theo thời gian – khi chúng được xây dựng hiệu quả. Rất nhiều bot giao dịch tốt nhất được xây dựng bằng ngôn ngữ Java.

Như bạn có thể thấy, Java có một loạt các trường hợp sử dụng. Một vài điều ở trên chỉ là sự khởi đầu – có hàng trăm điều khác nhau đang được thực hiện với Java bởi các lập trình viên trên khắp thế giới.

Bây giờ, hãy xem lý do tại sao nên nghĩ về việc học lập trình Java và cách tốt nhất để học Java là gì.

Tại sao nên học Java?

Chúng tôi đã định nghĩa Java là (1) một ngôn ngữ cực kỳ linh hoạt với nhiều trường hợp sử dụng; (2) một ngôn ngữ cấp thấp lại có các đặc điểm cấp cao, có nghĩa là nó vừa dễ sử dụng lại vừa cực kỳ hữu ích; và (3) một ngôn ngữ độc lập với nền tảng, có nghĩa là nó có thể được sử dụng trên hầu hết mọi nền tảng hoặc hệ điều hành.

Bạn sẽ có sự bảo đảm về công việc tốt hơn. Hiện nay, thị trường có nhu cầu rất lớn đối với các nhà phát triển và lập trình Java. Nếu có thể học và sử dụng nó một cách hiệu quả, bạn sẽ không quá gặp khó khăn khi tìm kiếm công việc trong tương lai.

Học lập trình Java khá dễ dàng với rất nhiều cách khác nhau. Đó là một ngôn ngữ phổ biến có một cộng đồng trực tuyến khổng lồ. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài nguyên cần, cùng với sự hỗ trợ và tư vấn từ các lập trình viên giàu kinh nghiệm hơn. Mặc dù một số người sẽ tranh luận về cách tốt nhất để học lập trình Java, tuy nhiên sẽ không có cách nào là tốt nhất đối với tất cả mọi người. Vì mỗi người là khác nhau nên cách tốt nhất cho một người này sẽ không nhất thiết là cách tốt nhất cho người khác.

Với điều đó, bây giờ chúng ta hãy xem xét một vài cách để học lập trình Java tốt nhất.

Cách tốt nhất để học lập trình Java là gì?

Java, giống như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào có lượng người qua tâm lớn và nhiều trường hợp sử dụng, có thể được học theo nhiều cách khác nhau. Một số người chọn học theo cách truyền thống – thông qua một khóa học đại học về khoa học máy tính hoặc tương tự – nhưng nhiều người đang học lập trình thông qua các phương pháp khác như học qua ứng dụng di động hoặc các khóa học Java trực tuyến.

Bước đầu tiên khi học bất kỳ ngôn ngữ nào đó là học thuật ngữ và làm thế nào tất cả chúng thống nhất được với nhau. May mắn cho bạn, Java là một ngôn ngữ khá đơn giản với cú pháp cơ bản dễ học. Vì vậy, có rất nhiều cách để học thuật ngữ Java, bao gồm:

Sách giáo khoa . Hãy chắc chắn rằng bạn có một cuốn sách cập nhật chứa các thực tiễn tốt gần đây nhất, nếu không, bạn có thể sẽ viết mã code không chính xác làm cho việc hoạt động không tốt như nó có thể.

Thông qua một khóa học Java online tương tác, chẳng hạn như những khóa học được cung cấp bởi BitDegree . Hầu hết các khóa học Java trực tuyến sẽ dạy những điều cơ bản về ngôn ngữ lập trình đã chọn trong khi cho phép thực hành viết mã code cùng một lúc.

Chơi trò chơi di động . Trò chơi di động có thể được cho rằng là một cách tốt nhất để học thuật ngữ Java. Có rất nhiều ứng dụng khác nhau cho cả điện thoại và máy tính bảng iOS và Android được thiết kế để dạy Java. Tải xuống và chơi nó trên đường đi làm, khi bạn đang ngồi trên giường vào ban đêm hoặc ngay cả khi bạn đang ngồi trong nhà vệ sinh!

Một khi đã học tốt về các thuật ngữ thì hãy chuyển sang thực hành. Và bạn sẽ cần phải:

Nếu muốn trở thành một lập trình viên Java thành công, bạn phải thực hành. Hãy tưởng tượng một ngày nếu ai đó nói với rằng bạn có thể học ngoại ngữ và có thể nói trôi chảy chỉ bằng cách học qua một khóa học online và học những từ phổ biến nhất thì bạn hãy nói với họ rằng thật phi lý.

Điều đó tương tự với các ngôn ngữ chương trình. Mặc dù chúng có thể không khó để thành thạo như ngôn ngữ nói nhưng thực hành vẫn là điều cần thiết để thành công. Có nhiều cách để thực hành viết mã code. Một trong những cách tốt nhất để học lập trình Java là tải trình soạn thảo mã code vào điện thoại hoặc máy tính xách tay và viết các chương trình cơ bản.

Tham gia một diễn đàn hoặc cộng đồng trực tuyến để chia sẻ mã code của mình và nhờ mọi người góp ý – bạn sẽ ngạc nhiên khi có nhiều người khác học ở đó sẵn sàng trợ giúp bạn. Sau khi đã nhận được phản hồi, hãy làm việc với mã code của bạn và cải thiện nó.

Như vậy, chắc hẳn bạn đã thấy tầm quan trọng của việc thực hành Java, bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo – thực hành nhiều hơn nữa!

Học một ngôn ngữ lập trình như Java sẽ có rất nhiều phần thực hành. Bạn cần tiếp tục thực hành các kỹ năng Java của mình xuyên suốt quá trình sử dụng ngôn ngữ này. Vẫn cần phải tiếp tục thực hành ngay cả khi đã nhận được một công việc và bắt đầu viết các ứng dụng hoặc chương trình Java chức năng của riêng bạn. Hãy luôn phấn đấu để học các kỹ năng và kỹ thuật mới. Khi đã cải thiện hơn, hãy thử và tạo ra các chương trình phức tạp hơn.

Có rất nhiều người muốn ngăn cản con đường học lập trình Java của bạn. Tại sao? Bởi vì đó là cái mà họ muốn.

Người ta cho rằng Java là một ngôn ngữ cũ và đã lỗi thời. Họ có thể tuyên bố rằng nó đã được thay thế bằng các ngôn ngữ ‘có xu hướng hơn’ như Ruby hoặc Golang. Tuy nhiên, sự thật không thể phủ nhận rằng:

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới.

Java cung cấp những hữu ích tuyệt vời cho phần lớn các ứng dụng Android.

Java có khả năng mở rộng, dễ bảo trì và sử dụng đơn giản.

Những lý do này là quá đủ để thấy rằng Java không phải là “lỗi thời” hay “suy tàn” như nhiều người tuyên bố. Trong vài năm qua, nó luôn duy trì mức độ phổ biến được thể hiện trong các xu hướng tìm kiếm của Google.

Bỏ qua những lời nói tiêu cực và tập trung vào việc học những điều cơ bản của Java và hãy thực hành viết những chương trình của bạn.

Tài nguyên học lập trình Java?

Lượng tài nguyên có sẵn cho những người muốn học lập trình đã tăng đáng kể trong hơn thập kỷ qua, phù hợp với sự gia tăng nhu cầu đối với các lập trình viên có kinh nghiệm. Những người muốn bắt đầu học Java ngày nay có rất nhiều sự lựa chọn về các khóa học và lộ trình học tập.

Một số trong số chúng là miễn phí và một số khác thì cần phải trả tiền. Có rất nhiều khóa tự học, cho phép học theo tốc độ của riêng, trong khi một số khác lại được thiết lập theo quy trình nhất định và sẽ thúc đẩy bạn duy trì động lực và tiếp tục học hỏi. Như bạn sẽ thấy, cách tốt nhất để học lập trình Java sẽ phụ thuộc vào lý do học, loại hình, ý muốn và thời gian dành để học.

Một số cách tốt nhất để học lập trình Java bao gồm:

Rất nhiều người cho rằng các khóa học Java trực tuyến đã nhanh chóng trở thành cách tốt nhất để học lập trình Java vượt lên trên hầu hết các phương pháp học tập khác. Chúng tôi sẽ đề cập đến các khóa học Java trực tuyến – như các khóa học do BitDegree cung cấp – đã thay đổi cách mọi người học lập trình.

Thay vì học đại học và học theo một lịch trình được xác định trước, cách học online sẽ cho phép bạn học theo tốc độ của riêng, trong thời gian riêng của mình. Lợi ích của việc học lập trình Java khi sử dụng khóa học Java trực tuyến bao gồm:

Có thể học khi bạn muốn. Rất nhiều người muốn học trong khi vẫn phải tiếp tục công việc hiện tại của họ. Điều này sẽ làm họ không có nhiều thời gian cho việc học. Tuy nhiên, học Java online với khóa học như Tìm hiểu Java 101, cho phép học vào thời gian và nơi bạn muốn. Hãy tưởng tượng – nếu dành một giờ trước khi ngủ mỗi đêm để học cách lập trình, bạn có thể thông thạo Java trong vài tháng!

Có thể học lại nhiều lần. Học Java online với một khóa học trực tuyến sẽ giúp bạn tự do học lại các phần của khóa học nếu cần. Thay vì học với các bài giảng và yêu cầu tuân thủ một lịch trình nghiêm ngặt, bạn có thể học lại các phần khó của khóa học coding trực tuyến nhiều lần bạn muốn.

Lập trình được thực hiện trên máy tính, điều này sẽ giúp bạn sử dụng máy tính tốt hơn. Trong thực tế, học lập trình trực tuyến là phù hợp nhất. Lập trình được thực hiện trên máy tính, cho máy tính. Học lập trình trên giấy bút liệu sẽ mang lại được hiệu quả học tập gì?

Như bạn có thể thấy, có rất nhiều lý do tại sao mọi người chọn sử dụng một khóa học trực tuyến để học lập trình Java. Nếu muốn tiếp tục và bắt đầu học, bạn hãy xem Hướng dẫn Tìm hiểu Java 101 trên nền tảng của BitDegree.

Khóa học dành cho người mới bắt đầu này sẽ giới thiệu cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về lập trình bằng Java. Khóa học sẽ dạy cú pháp cốt lõi và cách viết, những gì có thể làm với Java và cách làm điều đó. Khóa học sẽ tập trung vào các kiến ​​thức cơ bản về tạo ứng dụng máy tính và web trong khi hướng đến việc thiết lập các kỹ năng và kiến ​​thức mà bạn cần để trở thành một lập trình viên Java thực thụ.

Ưu đãi: bạn có thể nhận được mã phiếu giảm giá BitDegree đặc biệt và nhận được giảm giá lớn cho các khóa học trực tuyến do BitDegree cung cấp, bao gồm cả những khóa học dạy cách coding bằng Java.

Ứng dụng di động là một cách tuyệt vời khác để học lập trình, đặc biệt nếu bạn đang học để giải trí. Hầu hết các ứng dụng lập trình sẽ dạy các ngôn ngữ như Java và Python và nhiều ứng dụng được thiết kế để dạy trẻ nhỏ cách lập trình.

Đừng thấy vậy mà nghi ngại – học thông qua trò chơi đã được chứng minh là có hiệu quả. Bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi học, có nhiều khả năng duy trì động lực hơn và khả năng trở thành một lập trình viên Java có kinh nghiệm cao hơn nếu sử dụng các ứng dụng và trò chơi di động như một phần của quá trình học tập.

Mặc dù chúng tôi đã cho rằng việc lập trình được thực hiện tốt nhất trên máy tính, tuy nhiên thì tài nguyên ngoại tuyến cũng có hữu ích nó. Sách tham khảo, từ điển và tài liệu học Java có thể giúp dễ dàng tra cứu mọi thứ trong khi học, nhưng chúng tôi cho rằng chúng sẽ hiệu quả nhất khi kết hợp cùng việc Java online với khóa học như Hướng dẫn Tìm hiểu Java 101.

Tương tự, các khóa học khoa học máy tính ở trường đại học có thể hữu ích cho những người học chắc chắn muốn trở thành một nhà phát triển trong tương lai. Các khóa học ở đại học – khi được dạy hợp lý – sẽ cung cấp kiến ​​thức về Java và các ngôn ngữ lập trình khác cần để xây dựng trang web, ứng dụng di động và phần mềm khác. Nếu nghiêm túc về việc trở thành một lập trình viên, hãy nghĩ đến việc kiếm một tấm bằng đại học về lập trình hoặc khoa học máy tính.

Nếu muốn học Java nhưng lại không có nhiều thời gian hoặc tiền bạc để theo, bạn có thể bắt đầu bằng cách xem video trên YouTube và các trang web chia sẻ video khác. Tìm kiếm các video dạy những điều cơ bản về Java và sử dụng chúng cùng với các tài nguyên miễn phí, tài liệu học Java khác.

Lưu ý rằng phương pháp học này thường hiệu quả nhất khi kết hợp cùng với phương pháp khác. Mặc dù video và hướng dẫn bằng video có thể cung cấp nhiều thông tin rất có giá trị, tuy nhiên thì hầu hết mọi người không thể có động lực lâu dài khi không có lộ trình học tập rõ ràng để tuân theo.

Kết luận

Là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, Java là một ngôn ngữ tuyệt vời để bắt đầu nếu bạn muốn học cách coding và tạo ứng dụng hoặc chương trình. Tóm lại, Java là:

Một ngôn ngữ vô cùng phổ biến và có rất nhiều tài nguyên, tài liệu học Java.

Khá dễ học, vì cú pháp của rất đơn giản và đọc tương tự như tiếng Anh.

Java là một ngôn ngữ rất linh hoạt được sử dụng cho tất cả mọi thứ, từ phát triển ứng dụng di động đến lập trình trang web backend.

Một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người mới bắt đầu học ngôn ngữ lập trình đầu tiên.

Sau khi tìm hiểu Java là gì và được sử dụng như thế nào, nếu bạn muốn bắt đầu học lập trình với Java thì có rất nhiều tài nguyên, tài liệu học Java để lựa chọn. Cách tốt nhất để học lập trình Java là chọn bất kỳ phương pháp nào có thể dạy cú pháp và thuật ngữ cơ bản, dạy cách sử dụng và cho phép thực hành mã code của mình thường xuyên. Một số phương pháp học lập trình Java phổ biến nhất bao gồm:

Cách học Java online với khóa học như Tìm hiểu Java 101 .

Ứng dụng di động làm cho việc học coding trở nên thú vị.

Các khóa học ngoại tuyến, sách, tài liệu học Java và các tài nguyên khác.

Video và các tài nguyên online miễn phí khác.

Như chúng tôi đã nói nhiều lần qua bài viết này, cách tốt nhất để bắt đầu lập trình là thoát khỏi suy nghĩ về việc cố tìm ra cách nào là tốt nhất và hãy bắt đầu học. Chọn khóa học Java trực tuyến tốt nhất, tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về Java và bắt đầu viết các chương trình của bạn. Chúc may mắn và quan trọng nhất là học một cách thật vui vẻ!

Học Lập Trình Java Cơ Bản Dễ Dàng Với 10+ Nguồn Giáo Trình Java Đầy Đủ Nhất

Với 12 giáo trình học lập trình Java bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh dành cho cả Fresher, Junior và Senior do ITviec chọn lọc, bạn đã có thể tự học Java cơ bản đến nâng cao và nhanh chóng phát triển sự nghiệp IT ngay từ hôm nay.

Tại sao nên học lập trình Java?

Cơ hội việc làm rộng mở:

Theo khảo sát nhanh của ITviec, tại Việt Nam, lập trình Java luôn là một trong những kĩ năng được các công ty săn đón và trả lương cao nhất. Có thể lên tới $3000 cho vị trí Senior Java Developer!

Cơ hội việc làm cho lập trình viên Java cũng hết sức phong phú với hàng trăm vị trí tuyển dụng thường xuyên, cả ở start-up lẫn các tập đoàn lớn.

Xem việc làm Java Developer chất trên ITviec

Miễn phí:

Chi phí là vấn đề quan trọng cần cân nhắc khi chọn lựa công nghệ để phát triển phần mềm. Việc Java miễn phí ngay từ đầu giúp nó được các tổ chức và lập trình viên rất ưu ái.

Bộ sưu tập thư viện mã nguồn mở phong phú:

Apache, Google và những tổ chức lớn khác đã đóng góp rất nhiều vào các thư viện mã nguồn mở, giúp Java phát triển nhanh và dễ dàng hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí hơn. Trước khi lập trình một chức năng, bạn nên thử google trước đã. Rất có khả năng là nó đã được một ai đó viết code, test sẵn.

Và cũng nhờ bộ sưu tập thư viện mã nguồn mở đồ sộ mà Java “phủ sóng” khắp mọi nơi.

Hỗ trợ làm tài liệu với Javadoc:

Bên cạnh đó, Javadoc cũng cung cấp một API để tạo doclets và taglets, giúp người dùng phân tích cấu trúc của một ứng dụng Java.

Cộng đồng người dùng mạnh, năng động và gắn kết:

Cộng đồng người dùng hùng mạnh về cả số lượng và chất lượng là yếu tố then chốt làm nên thành công của một ngôn ngữ.

Java rất may mắn có được một cộng đồng đông đảo với vô số website, diễn đàn, tổ chức mã nguồn mở, hội nhóm, chuyên gia… luôn chia sẻ, tương trợ lẫn nhau. Ở cuối bài viết này, ITviec có giới thiệu một vài cộng đồng Java mà bạn có thể và rất nên tham gia.

Bắt đầu học Java cơ bản như thế nào?

Để bắt đầu học ngôn ngữ lập trình Java cơ bản, bạn nên có các kiến thức cơ bản về lập trình, ngôn ngữ C, và lập trình hướng đối tượng trước đã. Sau đó, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về công nghệ Java như:

Core Java

RMI và JODBC

Java Beans và JSP/Java Serverlet

Enterprise Java Beans

J2ME

Tài liệu học lập trình Java cơ bản

I. Tài liệu học lập trình Java cơ bản tiếng Việt

1. Study and Share

Study and Share có tổng cộng 58 chương. Chương trình Java Cơ Bản do Study and Share thực hiện rất cơ bản, mạch lạc, dễ hiểu. Đặc biệt phù hợp cho newbie và những ai muốn nhanh chóng nắm bắt kiến thức lập trình Java cơ bản.

2. Giáo trình Java cơ bản (ĐH Công nghệ – ĐHQG HN)

Giáo trình Java cơ bản tiếng Việt PDF này được biên soạn tương đối kĩ.

Sách cung cấp các kiến thức từ cơ bản cho đến một số kĩ thuật nâng cao về phương pháp lập trình hướng đối tượng nói chung, ngôn ngữ Java nói riêng. Nội dung chính:

Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng: lớp và đối tượng, đóng gói/che giấu thông tin, kế thừa và đa hình, xử lý ngoại lệ và lập trình tổng quát.

Ngôn ngữ lập trình Java: các đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ, các thư viện cơ bản, cách tổ chức vào/ra dữ liệu.

Lưu ý:

3. Think Java (tiếng Việt) được dịch bởi “Blog của Chiến”

Là một trong những tài liệu Java tiếng Việt hiếm hoi được biên dịch kĩ lưỡng và hoàn toàn miễn phí. Sách Java này được soạn riêng cho học viên chuẩn bị thi Computer Science Advanced Placement (AP) Exam, song cũng phù hợp với bất kì ai muốn tự học Java cơ bản.

Think Java được viết dựa theo How to Think Like a Computer Scientist – một ebook nổi tiếng với rất nhiều phiên bản cho các ngôn ngữ lập trình cụ thể như Java, Python, C++, OCaml.

Ưu điểm:

Ngắn gọn, thực tế. Sách tập trung trình bày những nội dung cốt lõi của ngôn ngữ Java chứ không ôm đồm nhiều kiến thức hàn lâm.

Hướng dẫn cách phát triển và debug chương trình.

Nghiên cứu cụ thể GridWorld (vốn là một phần của đề thi AP). Bao gồm: kiến thức căn bản, bài tập thực hành GridWorld.

Về Blog của Chiến:

Blog chuyên dịch miễn phí tài liệu về khoa học tự nhiên, khoa học máy tính và các ngôn ngữ lập trình sang tiếng Việt. Tài liệu được dịch thường là trọn vẹn một phần hoặc cả cuốn sách. Dịch giả rất cẩn trọng khi chọn lựa sách để dịch, cả về nội dung lẫn vấn đề bản quyền. Chất lượng dịch thuật cũng rất tốt.

Ngoài Think Java, bạn có thể tìm đọc một số đầu sách hay đã được dịch sang tiếng Việt trên Blog của Chiến như:

II. Tài liệu học lập trình Java cơ bản tiếng Anh

4. Website chính thức của Java

Nếu muốn học lập trình Java cơ bản “chuẩn không cần chỉnh”, thì website chính thức của Java là tài liệu bạn không thể bỏ qua. Ở đây, bạn có thể tìm thấy mọi thông tin cần thiết từ A đến Z, ví dụ:

Các khóa học lập trình Java online miễn phí.

Blog cập nhật tin tức mới về Java.

Download Java (cho cả Developer và doanh nghiệp).

5. Free Java Guide

Đúng như tên gọi, tài liệu Java online miễn phí này sẽ cung cấp cho bạn hàng loạt tutorials cực kì chi tiết về ngôn ngữ lập trình Java cơ bản. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các câu hỏi phỏng vấn Java thường gặp.

Ưu điểm:

6. Java World

Và, đúng như tên gọi, nguồn tài liệu Java “toàn tập” này có đủ mọi thứ, từ tutorials, open source Java, cho đến cả cơ hội nghề nghiệp cho các Java developer “chất”.

7. Javaranch

Website cũng cung cấp bộ sách học Java với phần review chi tiết. Ngoài ra, bạn có thể đăng kí kiểm tra kĩ năng lập trình Java để có chứng chỉ (tính phí).

Trên hết, JavaRanch sẽ dễ dàng “đốn tim” bạn ngay từ cú nhấp chuột đầu tiên nhờ giao diện thân thiện và hết sức dễ thương!

8. Coursera

Không cần phải giới thiệu nhiều, Coursera đã quá nổi tiếng với những khóa học lập trình hoàn toàn miễn phí nhưng vô cùng chất lượng.

Theo kiến nghị từ Coursera, nếu mỗi tuần bạn bỏ ra khoảng 9 giờ để học thì bạn có thể kết thúc khóa trong vòng 4 tháng. Tất nhiên, bạn có thể chủ động thời gian để đẩy nhanh tiến trình học nếu muốn.

9. Codecademy

Chỉ với 25 giờ học xoay quanh lập trình hướng đối tượng (OOP) và những bài thực hành sát với thực tế, bạn đã có thể làm chủ những kiến thức Java cơ bản.

Hơn 2 triệu học viên đã đăng kí, bao gồm nhân viên của những tập đoàn đa quốc gia lớn như Google, Facebook, IBM…. Bạn sẽ là người tiếp theo chứ?

10. Sololearn

Vẫn là một trang web học Java hoàn toàn miễn phí với 65 bài học được chuẩn bị khá chi tiết. Mục tiêu của khóa học này là giúp bạn viết code sạch trong thời gian nhanh nhất.

Điều quan trọng là khóa học được thiết kế cho những người chưa biết gì, bạn không cần phải tìm hiểu trước mà có thể ngay lập tức bắt tay vào việc học tại nhà.

III. Cộng đồng Java Developer

11. Java Programming Community

Tại diễn đàn của các Java Developer tại Việt Nam, giúp bạn giao lưu, học hỏi từ người đi trước; cũng như chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp cho cộng đồng.

Đây là một nguồn tài liệu Java vô cùng quý giá vì đây hoàn toàn là những chia sẻ chân thật. Với những bạn đang tìm hiểu Java cơ bản thì đây sẽ một nơi để bạn có thể đặt câu hỏi và giao lưu, làm giàu kiến thức.

12. Cộng đồng lập trình Java

Hội nhóm dành riêng cho Java Developer trên Facebook. Giống như nhiều hội nhóm mở khác, nội dung của Cộng đồng lập trình Java hơi “loãng”. Tuy nhiên, nếu chịu khó “đãi cát tìm vàng”, bạn vẫn có thể tìm được những thông tin thú vị từ đây.

8 Kỹ Thuật Tối Ưu Hóa Mã Nguồn Java Khi Lập Trình Android

Có thể nói rằng Effective Java là một trong những cuốn sách hay cho dân lập trình android. Là một trong những cuốn “bí kíp” quan trọng nhất về tối ưu code Java mà các developer hay dùng để gối đầu giường cho mỗi giấc ngủ.

Như bạn cũng biết, để xây dựng ứng dụng android, bạn có thể sử dụng Java hoặc Kotlin. Tuy nhiên, phần lớn các dự án lớn vẫn đang sử dụng Java làm ngôn ngữ chính.

Vì thế đa số các lời khuyên trong cuốn sách này đều phù hợp với các bạn. Điều này có phải luôn đúng?

Thế nhưng thực tế lại có một số người cho rằng khá nhiều lời khuyên đưa ra trong cuốn sách khó có thể ứng dụng vào lập trình Android. Vì dù sao Java cho Android cũng có hơi khác so với Java EE, ngoài trừ tư tưởng OOP và ngữ pháp câu lệnh.

Vậy nghe theo ý kiến nào là đúng đây?

Kỹ thuật tối ưu mã nguồn Java

Mình không có ý định liệt kê toàn bộ những lời khuyên trong cuốn sách mà mình chỉ tập trung vào những gì tinh túy nhất của cuốn sách. Hầu hết các lời khuyên này đều có thế ứng dụng rất tốt trong việc phát triển ứng dụng Android.

Theo kinh nghiệm của bản thân thì một số kiến thức được đưa ra trong cuốn sách này chưa thực sự phù hợp cho lập trình android. Vì không hẳn hầu hết các tính năng của Java đều được tối ưu khi sử dụng, ví dụ như Enums, Serialization…

Ngoài ra, chưa kể cơ chế hoạt động trên các thiết bị di động như máy ảo Davik/ART cũng khác so với JVM trên PC.

Còn lại thì phần lớn các mô hình được đưa ra trong sách có thể ứng dụng trong quá trình làm cho mã nguồn “sạch sẽ” và dễ maintaince hơn (thuật ngữ chuyên ngành như chúng ta đã biết là more cleaner and more maintainable)

Với các bạn đã từng đọc qua cuốn sách này thì đây chính là cơ hội để mọi người nhớ lại các “bí kíp” văn ôn võ luyện.

Chúng ta bắt đầu thôi!

#1. Không cho tạo instance với Force non-instantiability

Nếu bạn không muốn một Object được tạo bằng từ khóa NEW thì hãy sử dụng Private constructor.

Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích cho các Class chỉ chứa các hàm static. Ví dụ như các Utils class mà các bạn hay dùng đó.

class MovieUtils { private MovieUtils() {} static String titleAndYear(Movie movie) { [...] } }

#2. Tối ưu mã nguồn Java với Static Factories

Kỹ thuật này nhằm mục đích đóng gói Object và hạn chế việc truy cập từ bên ngoài.

Lấy một ví dụ cụ thể để bạn dễ hiểu hơn. Như trong trường hợp chúng ta tránh việc cung cấp cách thức truy cập trực tiếp vào Database bởi vì tốn rất nhiều tài nguyên.

Do đó, đây chính là thời điểm mà chúng ta cần nghĩ đến việc ứng dụng Static Fatory Method. Trong đó, những hàm Factory Methods này có thể đặt tên khác với các hàm Constructor và tên Class (mặc định tên hàm Constructor chính là tên của Class).

Ngoài ra, chúng không bị áp đặt bắt buộc phải trả về một Instance của Object trong mỗi lần gọi. Ngoài ra, bạn có thể trả về một Subtype khác tùy thuộc vào mục đích bạn sử dụng.

class Movie { [...] public static Movie create(String title) { return new Movie(title); } }

Lưu ý: Việc ứng dụng Static Factories Methods có thể gây nhiều trở ngại trong quá trình testing. Nếu chẳng may vướng vào trường hợp này, bạn có thể xem xét sử dụng Non-static Factories Methods hoặc Factory Interface để dễ dàng tạo ra Mock Test hơn.

👍 Dành cho bạn: 5 bí quyết để trở thành lập trình viên “bá đạo”

#3. Builders

Trường hợp bạn sở hữu một Object nhưng phải cần đến hơn 3 tham số trong hàm Constructor để tạo một Instance.

Lúc này bạn nên thử với Builder nhằm khởi tạo Object. Kỹ thuật này cũng giống như cách thiết kế Dialog, cũng dùng Builder để tạo Dialog.

Tuy nhiên, phải công nhận cách viết này cần khá nhiều dòng code java. Nhưng ngược lại sau khi tối ưu code Java sẽ rất dễ đọc và dễ mở rộng hơn.

class Movie { static Builder newBuilder() { return new Builder(); } static class Builder { String title; Builder withTitle(String title) { this.title = title; return this; } Movie build() { return new Movie(title); } } private Movie(String title) { [...] } } Movie matrix = Movie.newBuilder().withTitle("The Matrix").build();

#4. Static member classes

Lý do nào khiến bạn phải làm như thế?

Bởi vì nếu không làm như vậy thì rất dễ dẫn đến việc mỗi Instance của Inner class sẽ được references đến Outer Class. Điều này thực sự sẽ mang đến nhiều phiền toái và có thể bị Memory Leak.

class Movie { [...] static class MovieAward { [...] } }

#5. Generics (almost) everywhere

Các bạn nên đánh giá cao và biết ơn về việc Java cung cấp một cơ chế gọi là Type-safety.

Đây là cơ chế luôn giúp giảm đi tình trạng sử dụng Raw Types hay Object ít nhất có thể. Điều đó sẽ tối ưu code Java giúp cho phần Code java của bạn sẽ được hạn chế bớt lỗi sai khi biên dịch.

List movies = Lists.newArrayList(); movies.add("Hello!"); [...] String movie = (String) movies.get(0); movies.add("Hello!"); [...] String movie = movies.get(0); List sort(List input) { [...] } [...] }

Để Code có thể linh hoạt (flexible) hơn, bạn có thể sử dụng Bounded Wildcards (tạm dịch là “Ký hiệu đại diện“) nhằm mở rộng kiểu trả về mà bạn có thể chấp nhận được.

for (Movie movie : movieList) { System.out.print(movie.getTitle()); [...] } } movieList.add(Movie.create("Se7en")); [...] }

#6. Trả về empty thay vì NULL

Theo kinh nghiệm bản thân, nếu một hàm bắt buộc trả về một List/Collection, mìnhkhuyên các bạn nên trả về một Collection rỗng thay vì trả về kết quả NULL.

Đây là cách tốt nhất giúp hạn chế phải hướng dẫn người sử dụng lại hàm đó cần phải xử lý NULL. Ngược lại nếu không làm sẽ dẫn đến NPE (NullPointerException).

if (db.query().isEmpty()) { return Collections.emptyList(); } […] }

#7. Không nên nối String bằng toán tử “+”

Trong trường hợp các bạn cần phải ghép nối nhiều String trở thành một String duy nhất, bạn hạn chế tối đa sử dụng toán tử “+” vì chúng có thể giảm hiệu suất.

Thay vì đó, các bạn nên sử dụng StringBuilder.

StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (Movie movie : movies) { sb.append(movie); } return sb.toString(); }

💖 Đừng bỏ lỡ: 6 lí do bạn không nên tự học code một mình

#8. Recoverable exceptions

Nếu trước đây bạn có thói quen xử lý Exception qua loa bằng cách Throw Exceptions. Mặc kệ Class “cha” xử lý thế nào cũng không quan trọng. Điều này sẽ làm ứng dụng của bạn sẽ rất dễ rơi vào trạng thái thông báo error một cách chung chung cho người dùng.

Do đó, người dùng khi gặp lỗi chỉ biết feedback lại rằng ứng dụng đã có lỗi nhưng không hiểu rõ được lỗi gì và cách xử lý thế nào.

Vì vậy, các bạn nên tập thói quen cụ thể hóa khi nào thì Exception này xảy ra và thông báo lỗi như nào. Tránh việc gây khó chịu cho người dùng mà ngay cả Developer cũng sẽ khó tìm và sửa lỗi ứng dụng.

if (db.query().isEmpty()) { throw new MoviesNotFoundException(); } […] }

Tạm kết

Theo cách nhìn của bản thân, bài viết này đơn thuần là nơi tổng hợp những lời khuyên phù hợp nhất cho lập trình viên và giải thích ngắn gọn nhất có mà cá nhân mình cảm thấy thực sự tâm đắc khi đọc qua cuốn sách Effective Java về tối ưu code Java.

Đến cha đẻ của ngôn ngữ lập trình Java còn thốt lên rằng: “Tôi ước mình có cuốn sách này 10 năm trước. Ngày đó tôi cứ nghĩ mình không cần một cuốn sách dạy Java nào, cho đến khi tôi biết cuốn sách này.”

Đây là cuốn sách cực hay giúp bạn tối ưu mã nguồn java hiệu quả. Sách viết dễ hiểu và dễ ứng dụng vào dự án.Đến cha đẻ của ngôn ngữ lập trình Java còn thốt lên rằng: “Tôi ước mình có cuốn sách này 10 năm trước. Ngày đó tôi cứ nghĩ mình không cần một cuốn sách dạy Java nào, cho đến khi tôi biết cuốn sách này.”

Nhân tiện bài viết tối ưu mã nguồn java này, mình xin chia sẻ lại cho mọi người ☛ Tải sách

Mong rằng bài viết sẽ có thể giúp ích phần nào cho những người anh em trong ngành có thể dễ dàng xử lý công việc và cũng như trong quá trình nghiên cứu học tập.

Chào thân ái các chiến hữu và hẹn gặp lại !!!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Lập Trình Java Trong 4 Tuần trên website Ngubao.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!