Đề Xuất 6/2023 # Tổng Hợp Tính Năng Võ Lâm Miễn Phí # Top 11 Like | Ngubao.com

Đề Xuất 6/2023 # Tổng Hợp Tính Năng Võ Lâm Miễn Phí # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tổng Hợp Tính Năng Võ Lâm Miễn Phí mới nhất trên website Ngubao.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

NPC Đại Sự Lão Lão

Vị trí: Trung tâm Thất đại thành thị.

Chức năng: Nâng cấp Sô-cô-la.

NPC Lễ Quan

Vị trí: Ở thất đại thành thị.

Chức năng: Đổi Cẩm Nang Sự Kiện bằng tiền vạn.

Sô-cô-la Loại 5

Nguồn gốc: Có được từ tính năng hoặc mua tại Kỳ Trân Các giá 1 Xu.

Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Không được ném ra. Bán cửa hàng 0 lượng.

Vật phẩm có từ tính năng: Không thể giao dịch, bày bán.

Vật phẩm có từ Kỳ Trân Các: Có thể giao dịch, bày bán.

Công dụng: Nâng cấp Sô-cô-la ở NPC Đại Sư Lão Lão.

Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Sô-cô-la Loại 4

Nguồn gốc: Có được khi nâng cấp Sô-cô-la ở Đại Sự Lão Lão hoặc khi sử dụng Sô Cô La loại 4.

Tính chất: Xếp chồng 50 cái/ô. Không thể giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Nhấp chuột phải nhận thưởng.

Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Giới hạn:

Mỗi ngày, nhân vật nhận tối đa 500.000.000 EXP từ việc sử dụng cả 4 loại Sô-cô-la.

Khi đạt giới hạn tối đa thì nhân vật không thể sử dụng cả 4 loại Sô-cô-la trong ngày đó, qua ngày hôm sau mới có thể tiếp tục sử dụng.

Sô cô la loại 4: Tối đa 200 cái/ngày

Sô cô la loại 3: Tối đa 40 cái/ngày

Sô cô la loại 2: Tối đa 4 cái/ngày

Sô cô la loại 1: Tối đa 1 cái/ngày

Sô-cô-la Loại 3

Sô-cô-la Loại 2

Sô-cô-la Loại 1

Túi Tình Nhân (nhỏ)

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.

Giá: 52 Xu.

Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Nhấp chuột phải nhận 50 Sô-cô-la Loại 5.

Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Túi Tình Nhân (trung)

Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.

Giá: 220 Xu.

Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.

Công dụng: Nhấp chuột phải nhận 200 Sô-cô-la Loại 5.

Cẩm Nang Sự Kiện

Nguồn gốc: Mua từ NPC Lễ Quan giá 100 vạn lượng.

Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Lưu ý: Vật phẩm đã có sẵn.

Tổng Hợp Các Loại Bí Kíp Và Yếu Quyết Các Phái … Võ Lâm 2

Tổng hợp các loại bí kíp và yếu quyết các phái … Võ Lâm 2Tổng hợp các loại bí kíp và yếu quyết các phái …I/Dưong Gia Thương-Thương pháp quyết : Sát thương nhỏ nhất của thương tăng X điểm-Phá phong thương : Tăng sát thương cho thức 1 và 2-Ngự Ma thuật : Tăng phòng thủ nội-ngoại X điểm-Bôn lang thương : Giảm ngoại thủ của đối phương X điểm trong 5 giây-Chiến định quyết : Giảm hiệu ứng X%,tăng Y điểm nội lực-Thiên Hoành thương : Giảm tất cả tiềm năng của đối phương X điểm trong 10 giây-Anh hùng khí : Tất cả những người xung quanh hoặc trong nhóm giảm sát thương X%-Đào hải thương : Có X% làm choáng đối phương trong 2 giây-Ngự ma thuật(cao cấp) : Giảm ngoại thủ đối phương X% trong 5 giây-Bích nguyệt phi tinh thương : Tăng thời gian xuất chiêu X%,tăng lực tấn công Y điểm

II/Dương Gia Cung-Cung pháp quyết : Tất cả các công kích có khả năng xuyên X%-Liên xạ thuật : Tăng sát thương mỗi mũi tên X điểm-Trận liệu thuật : Phòng thủ tăng X% trong 4 giây-Hồi long tiễn : Làm chậm đối phương X% trong 6 giây-Triền Viên tiễn : Có X% cơ hội chống đối phương sử dụng khinh công-Kỳ môn thuẫn : Làm giảm các hiệu ứng xấu-Chính khí tiễn : Thời gian xuất chiêu của đối phương giảm X% trong 10 giây-Toái kim tiễn : Ngoại thủ đối phương giảm X%,phòng thủ giảm Y điểm trong 5 giây-Huyễn thần quyết : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây,tăng sát thương Y điểm-Tục mệnh quyết : Tăng sinh lực và nội lực-Lưu quang tuyệt ảnh tiễn : Giảm giãn cách xuất chiêu X%

III/Võ Đang Bút-Càn khôn quyết : Rút ngắn giãn cách xuất chiêu X giây,chặn đối phương xuất chiêu Y%-Bắc đẩu thất tinh trận : Phạm vi hỗ trợ tấn công tăng X%,nội lực tiêu hao Y%-Thế vân tung : Phòng thủ nôi-ngoại công tăng X%-Võ đang bút pháp : Tất cả các công kích có khả năng làm đối phương tê liệt X%-Tàn Ảnh quyết : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây-Thất tinh quyết : Hỗ trợ công kích thức 1,2,3-Thiếu âm quyết : Mở rộng phạm vi tấn công,tốc độ thu chiêu tăng X%

IV/Võ Đang Kiếm-Võ đang kiếm pháp : Công kích nội công tăng X%-Lưu quang kiếm pháp : Tăng tốc độ thi triển công kích nội công tăng X%-Vị ương kiếm pháp :Công kích nội công trong 2 giây khiến đối(Nhu vân kiếm pháp) phương giảm X5 tốc độ-Bôi lôi kiếm pháp : Giảm phòng ngự nội công của đối phương X% trong 5 giây-Vô ngã tâm pháp : Tốc độ thi triển tăng X%-Thái thanh kiếm khí : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây-Triền mộng kiếm ý : Nội lực tiêu hao giảm X%,thời gian duy trì kéo(Lạc sương kiếm ý) dài Y%-Tích dương kiếm khí : Tốc độ công kích tăng X%-Huyền vũ trận kiếm : NL tiêu hao giảm X%,giãn cách xuất chiêu giảm Y giây-Ngự kiếm quyết : Rút ngắn giãn cách xuất chiêu X giây-Chính lưỡng nghi kiếm pháp : Lực công kích tăng X điểm-Thái ất tam thanh kiếm : Tỷ lệ xuất hiện tầng 2 tăng X%-Chân vũ thất tử kiếm : Giảm tốc độ di chuyển của các mục tiêu trong phạm vi X%-Bát quái kiếm khí : Tỷ lệ xuất chiêu tăng X%-Huyền âm kiếm : Tỷ lệ xuất chiêu tăng X%-Liệt diệt kiếm pháp : Tốc độ thi triển tăng X%-Thần môn thập tam thanh kiếm : Tỷ lệ xuất chiêu tăng X%(Thiếu thanh thuần dương kiếm)

V/Thiếu Lâm Quyền-Thất bảo chiêu pháp : Tăng thêm X ô tụ khí-La hán quyền : Giảm phòng thủ nội công của đối phương X% trong 3 giây-Vi đà quyền : Kéo dài thời gian phát động chiêu thức-Đại tu di chưởng : Tỷ lệ X% điểm huyệt đối phương trong 2 giây-Ca diệp thối : Pham vi hiệu quả tăng thêm X ô-Vô ảnh cước : Phạm vi hiệu qủ tăng X ô,tăng lực tấn công cước cuối Y điểm-Huệ nhãn chú : Bỏ qua né tránh của đối phương X%-La hán trận : Phạm vi hiệu quả tăng X%,nội lực tiêu hao giảm Y%-Long trảo hổ trảo : Xác suất xuất chiêu tăng X%

VI/Thiếu Lâm Trượng-TL tu tâm pháp : Tỷ lệ X% bỏ qua né tránh của đối phương-Ngũ chuyển chỉ : Xuất chiêu tăng X%-Phong ma côn pháp : Giảm tốc độ tấn công của đối phương X% trong 3 giây-TL côn pháp : Phòng thủ nôi-ngoại công tăng X%-Vô thường côn pháp : Tăng tốc độ di chuyển X% trong 3 giây-Phục hổ khí công : Tốc độ thi triển tăng X%-Phá ma chú : Hỗ trợ công kích tăng X điểm

VII/Thiếu Lâm Đao-Nhiên mộc đao pháp : Giảm phòng ngự ngoại công của đối phương X% trong 3 giây-TL đao pháp : Độ chính xác tăng X điểm-Trảm Ma đao pháp : Hỗ trợ công kích tăng X điểm-Phong ma côn pháp : Giảm tốc độ tấn công của đối phương X% trong 3 giây-Đại thừa như lai tâm pháp : Tỷ lệ miễn dịch hỗn loạn tăng X%-Xả thân quyết : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây

VIII/Nga My Cầm-Nguyệt thực khúc : Phạm vi hiệu quả tăng X ô,hỗ trợ công kích tăng Y điểm-Tùy ý khúc : Tỷ lệ X% đánh lui đối phương-Tĩnh dạ tư : Mở rộng hiệu quả X ô,tỷ lệ Y% trong 3 giây làm đối phương ngủ mê-Phẫn cầm chử hạc quyết : Rút ngắn giãn cách xuất chiêu X giây-Dương quan tam điệp : Phạm vi hiệu quả tăng X ô,tỷ lệ Y% làm loạn đối phương-Dư âm liễu lương công : Giảm trúng thương X%,đồng thời có Y% tốc độ di chuyển tăng Y% khi bi tấn công-Khúc nghệ tinh thông : Tăng phòng thủ nội-ngoại X% khi tấn công-Ô dạ đề : Tăng hiệu quả phạm vi X ô,đồng thời tăng Y% tỷ lệ đánh lui đối phương-Đoạn thủy quyết : Giảm hiệu ứng đứng yên X giây-Phúc thủy quyết : Tăng X% xác suất xuất chiêu

IX/Nga My Kiếm-Ngọc nữ kiếm pháp : Tỷ lệ X% đánh lui đối phương-Phật âm chiến ý : Đồng đội ngồi thiền tăng X% máu-Lưu thủy : Tăng X% né tránh-Bất diệt tâm pháp : Tăng X lần đối phương đánh 1 máu-Phật quang phổ chiếu : tăng KTC X điểm cho tất cả đồng đội-Liên hoa tâm kinh : tăng X% nội-ngoại thủ khi tấn công-Phổ tế chúng sinh : Giúp đồng đội mỗi nửa giây phục hồi X% sinh lực

X/Cái Bang Quyền-CB chưởng quyết : Tăng hiệu quả BVQ,LHQ và Tỏa hầu X%-Thông tý quyền : Tăng tấn công cơ bản X%-Thiên cân quyết : giảm các hiệu ứng xấu trong 4 giây-Bá vương quyền : giảm phòng ngoại đối phương X% trong 3 giây-Tỏa hầu quyết : giảm giãn cách xuất chiêu X giây-Tiêu dao du : khi bị tấn công có X% tăng tốc độ di chuyển trong 3 giây-Lục hợp quyền pháp : Tăng sát thương X điểm-Túy điệp : tất cả sự tấn công có khả năng gây choáng X% trong 1 giây-Túy quyền : Tăng tỷ lệ xuất hiên tầng 2 X%

XI/Cái Bang Bổng-Khu xà côn : tăng tấn công cho thức 1 và 2-Khất thiên thảo địa : Phòng thủ nội-ngoại công tăng X%-Nê thu quyết : Tăng X% hiệu ứng bất động-Diệu thủ quyết: Có tỷ lệ X% ngăn đối phương xuất chiêu trong 2 giây-Thâu long chuyển phụng : Tăng X% sử dụng skill ăn trộm-Bá vương tạ giáp : Giảm phòng thủ nội-ngoại của đói phương-Thâu hoán nhật : tăng X% tốc độ xuất chiêu-Đà cẩu côn pháp : tăng X% tỷ lệ xuất hiện tầng 2 và 3-CB côn pháp : tốc độ thi triển đà cẩu côn pháp,khu xà côn pháp tăng X%-Du long chuyển phụng : Kéo dài thời gian duy trì skill

XII/Ngũ Độc song đao-Ngũ độc đao pháp : hỗ trợ tấn công giảm X%,hiệu ứng điểm huyệt,làm châm,đồng thời tăng phòng thủ nôi-ngoại Y%-Dẫn hồn chú : khiến phòng thủ nội-ngoại công của đối thủ giảm X%-Thao thi thuật : tăng sinh lực cho thi X%-Thi độc thuật : Giảm thời gian tấn công của đối phương X% trong 10 giây-Thi bộc đại pháp : Công kích ngoại công delaytime giảm X giây-Tập thi tà khí : Hỗ trợ tấn công,nâng cao tốc độ đánh của tất cả các skill gọi thi X%-Ngự thi thuật : Nâng cao lực công kích của thi X%-Vạn độc đoạt mệnh đao : tăng thêm độc sát X điểm vào sát thương cuối cùng trong 10 giây-Âm tà hấp hồn khí : Hỗ trợ phòng ngự delaytime giảm X giây,trong qt thi triển võ công phòng ngự nội-ngoại công tăng Y%-Thôi thi tà khí : Phục hồi sinh lực cho thi X%-Tà linh đại pháp : Tăng X điểm độc sát cho oan hồn trong 10 giây-Tà độc công : Miễn dịch tất cả các hiệu ứng xấu cho thi X%-Thi liệt ma công : tỷ lệ xuất hiên tầng 2 tăng X%

XIII/Ngũ độc cổ sư-Phong cổ : tăng X% tốc độ xuất chiêu vạn cổ thực thiên và phong cổ-Cuồng phong trảo : Tăng X% khoảng cách xuất chiêu-Vạn cổ thực thiên : Giảm X% xuất chiêu,giảm Y% mana tiêu thụ-Yêu cổ : Kháng hiệu ứng phụ,tăng X máu-Huyết đỉnh công : tăng X% tốc độ di chuyển-Huyết cổ : Tăng X% thời gian duy trì giảm Y điểm Gân cốt-Độc cổ : ” Sức mạnh-Tâm cổ : ” Thân pháp-Hương cổ : tăng X% nôi-ngoại phòng trong X giây-Tàm cổ : tăng X% tốc độ xuất chiêu

XIV/Đường Môn-Hàm xạ ảnh : tăng tỷ lệ xuất chiêu truy tâm tiễn,bạo vũ lê hoa trâm X%-Tỏa mệnh trâm : khiến đối phương khồn thể sử dụng dược phẩm trong X giây-Xuyên tâm thích : thời gian độc phát tán tăng X%-Cơ quan phá giải thuật : 15 giây sau khi sử dụng skill tốc độ đặt bẫy tăng X%-Truy tâm tiễn : hỗ trợ công kích thức 1 và 2-Bạo vũ lê hoa trâm : ” 1,2,3-Thu hào minh tra : sau khi sử dụng tốc độ đặt bẫy tăng X%

Võ Lâm Bùng Nổ

Là sản phẩm đi sau, Võ Lâm Truyền Kỳ 3D mang trong mình trọng trách nặng nề là phải phải vượt qua được những cái bóng quá lớn mà Võ Lâm Truyền Kỳ và Kiếm Thế để lại. Và với những đổi mới sáng tạo của mình, bằng một cách nào đó Võ Lâm Truyền Kỳ 3D đã làm được.

Bí ẩn của thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D

Điều đầu tiên phải kể đến là cơ chế gameplay đổi mới hoàn toàn của Võ Lâm Truyền Kỳ 3D. Hệ thống nhiệm vụ trong game rất phong phú, kỹ năng khinh công tinh xảo cùng cách chơi từ bỏ hẳn hệ thống auto, luôn đề cao sự khám phá của người chơi với không cash shop, chiêu thức vô cùng đa dạng và linh hoạt, chủ yếu là non-target đòi hỏi kỹ năng cao từ người chơi. Võ Lâm Truyền Kỳ 3D đích thực là tựa game đề cao tính công bằng và “đọ tay to” mà nhiều game thủ chân chính mong chờ.

Điểm đặc biệt nhất trong lối chơi của Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D là khi đạt cấp 80 – đẳng cấp cao nhất trong game thì người chơi mới thực sự chính thức bắt đầu bước chân vào không gian thuần chất kiếm hiệp. Ở đẳng cấp này, game thủ sẽ được tham gia những những tính năng độc đáo, thú vị và đầy hào hứng. Trong đó, bạn có thể trở thành 1 hiệp khách thỏa chí phiêu lưu, mạo hiểm khi tham gia Thí Luyện Trường, Bí cảnh, chiến trường Cửu Cung Kỳ Cốc,… Hoặc trở thành một nhân sĩ giang hồ sống ẩn dật vui thú điền viên với những trò: đua ngựa, câu cá… Cấp 80 chính là đẳng cấp “đẹp nhất” để nhân vật trải nghiệm những điều tuyệt vời, bí ẩn của thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D.

Đỉnh cao đồ hoạ 3D

Như cái tên của mình, Võ Lâm Truyền Kỳ 3D tách biệt hẳn với những “đàn anh” của mình bằng đồ họa 3D tuyệt đẹp. Nếu như ở các phiên bản tiền bối như Võ Lâm Truyền Kỳ I, II hay Kiếm Thế, đồ họa game chỉ dừng lại ở mức 2D, 2,5D đơn giản, gần gũi thì đến Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D, toàn bộ hình ảnh trong game đã được thiết kế hoàn trên nền tảng đồ họa “full” 3D tuyệt đẹp. Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D là sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc sử dụng đồ họa Physx Accelerator (GPU Physx) và ứng dụng thành công kỹ thuật NVIDIA CUDA vào việc sản xuất, vận hành trò chơi nhập vai trực tuyến. Hình ảnh trong game không chỉ đẹp mà còn có sự tráng lệ, lung linh đậm chất kiếm hiệp. Mỗi địa điểm trong phiên bản rất khó có sự trùng lặp và mang tính đặc trưng, khác biệt. Như đến Vạn Hoa Cốc, game thủ sẽ được ngắm nhìn những cánh đồng hoa bạt ngàn khoe sắc. Hoặc tới Minh Giáo phái, người chơi được lãng du cùng bạt ngàn đại mạc kiêu hùng với ánh trăng kỳ ảo…

Cộng đồng mạnh mẽ, khởi xướng phong trào cosplay khắp đất nước

Ra mắt và đồng hành cùng nhân sĩ trong 2 năm, Võ Lâm Truyền Kỳ 3D không chỉ mang lại trải nghiệm game đỉnh cao mà còn tạo ra các sân chơi kết nối cộng đồng đầy thú vị. Một trong số đó phải kể đến sự kiện cosplay nhân vật game lần đầu tiên tại Việt Nam.

Những bộ cosplay đã thể hiện sinh động hệ thống nhân vật phong phú trong Võ Lâm Truyền Kỳ 3D. Các môn phái được ra mắt trong Võ Lâm Truyền Kỳ là những hình mẫu thu hút để các game thủ có thể hóa thân thành các vị anh hùng hào kiệt mà mình từng ngưỡng mộ. Có thể nói Võ Lâm Truyền Kỳ 3D đã liên tục tạo nên những ấn tượng không chỉ trong game mà còn ở các hoạt động cộng đồng.

Hóa thân vào một thế giới võ hiệp rộng lớn như Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D là một trải nghiệm đầy thách thức. Làm thế nào để thể hiện được cái thần của nhân vật là một câu hỏi khó mà bất cứ game thủ nào cũng háo hức tìm cho được lời đáp.

Hướng Dẫn Về Pet – Võ Lâm Truyền Kỳ 2

Hướng dẫn Về PET [Mãnh Long]

Bổn Trang đã cho ra mắt tính năng Bạn đồng hành – một tính năng mới, độc đáo, và sẽ hỗ trợ nhân sĩ võ lâm thuận tiện hơn trong quá trình tham gia phiêu lưu cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc Đẩu Lão Nhân : Tuyền Châu – 181/183

Chọn dòng – Ta muốn luyện Bắc Đẩu Ngự Linh Thần Thuật

Yêu cầu 10 mảnh Thái dịch hỗn nguyên ( mua tại ngự các ), 7000 điểm tu luyện ( tu chân ) và 100 vàng

Ngay sau đó các đồng đạo đã có PET – có thể mở PET xuất hiện tại Cẩm nang đại sự kiện – dòng Bạn Đồng Hành Đồng đạo chọn dòng “Gọi Bạn đồng hành” để tạo, có thể đặt tên có dấu, có khoảng cách.

Cấp độ Bắc Đẩu Ngự Linh Thần Thuật  (bạn đồng hành)

Điểm nâng cấp và linh lực nhận từ đập trứng thú ngẫu nhiên ( tại ngự các ) Đây là bảng yêu cầu vật phẩm để học lên cấp độ 4 bạn đồng hành

Phục Sinh Bạn Đồng Hành ( phải học xong cấp 4 Bắc Đẩu Ngự Linh Thần Thuật   mới có thể phục sinh – không có Phục sinh Nhanh ) 

Hiệu quả hỗ trợ sau khi Phục Sinh Bạn Đồng Hành

Lưu ý

Tất cả nhân vật đều có thể nhận nhiệm vụ Phục Sinh Bạn Đồng Hành tại Bắc Đẩu Lão Nhân.

Sau khi Phục Sinh Bạn Đồng Hành, tất cả các hỗ trợ sẽ cộng trực tiếp vào nhân vật.

Ngoài hỗ trợ nhận trực tiếp từ Phục Sinh Bạn Đồng Hành, mỗi Bạn Đồng Hành đều có 01 kỹ năng hỗ trợ khác nhau cho chủ nhân.

Mỗi nhân vật có thể nuôi tối đa 05 Bạn Đồng Hành.

Sau khi Phục Sinh Bạn Đồng Hành, nhân sĩ có thể nuôi thêm Bạn Đồng Hành bằng cách sử dụng 150 Xu vật phẩm hoặc 490 Vàng

Gọi Bạn Đồng Hành

Luyện Yêu

Bạn Đồng Hành có tỉ lệ bị giảm cấp sau khi Luyện Yêu. Ví dụ: Luyện Yêu 02 Bạn Đồng Hành cấp 03, có 03 trường hợp:

Nếu thành công sẽ nhậnđược Bạn Đồng Hành cấp 04.

Nếu thất bại sẽ nhận được Bạn Đồng Hành cấp 03 hoặc cấp 02.

Học kỹ năng

Nhấp chuột trái vào sách kỹ năng Bạn Đồng Hành, chọn Bạn Đồng Hành cần học

Mỗi quyển sách kỹ năng yêu cầu cấp độ và điểm tư chất của Bạn Đồng Hành khác nhau, nhân vật phải lựa chọn Bạn Đồng Hành phù hợp yêu cầu mới có thể học kỹ năng đó.

Học kỹ năng có xác suất thành công hoặc thất bại.

Nếu học thành công, kỹ năng mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở 1 trong 4 ô kỹ năng của Bạn Đồng Hành.

Nếu kỹ năng mới xuất hiện ở ô đã được học thì kỹ năng cũ sẽ mất đi và thay bằng kỹ năng mới.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tổng Hợp Tính Năng Võ Lâm Miễn Phí trên website Ngubao.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!